รายชื่อผู้ได้รับเอกสารสิทธิ์

หนังสือสำคัญแสดงการจดทะเบียนเครื่องจักร (ย้อนหลัง 30 วัน)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0-2202-4059 ก่อนไปรับเอกสาร

หมายเหตุ (ระบบเปิดให้บริการวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.00-17.00 น.)

วันที่

ผู้ถือกรรมสิทธิ์

ที่ตั้งเครื่องจักร

เลขทะเบียน / เลข ร2/1
26/02/2563 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฐิตินันท์ ฟาร์ม
82/1 หมู่ 10 ซ. - ถ. - ต.หัวหวาย อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฐิตินันท์ ฟาร์ม
- หมู่ 10 ซ. - ถ. - ต.หัวหวาย อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์
62-111-118-0001-0012
630036
26/02/2563 บริษัท ฮิตาชิ แคปปิตอล (ประเทศไทย) จำกัด
87/2 ชั้น 17 ซีอาร์ซี ทาวเวอร์ ออลซีซันส์คอมเพล็กซ์ หมู่ - ซ. - ถ. วิทยุ ต.ลุมพินี อ.ปทุมวัน จ.กรุงเทพมหานคร
บริษัท พี โอ เอส ดิสเพลย์ จำกัด
9/9-10 หมู่ 5 ซ. พูลสวัสดิ์ ถ. จตุโชติ ต.ออเงิน อ.สายไหม จ.กรุงเทพมหานคร
63-323-611-0004-0004
630196
25/02/2563 บริษัท ทีเอเค แพ็คเกจจิ้ง จำกัด
103,103/1 หมู่ 10 ซ. - ถ. - ต.บางช้าง อ.สามพราน จ.นครปฐม
บริษัท ทีเอเค แพ็คเกจจิ้ง จำกัด
103 หมู่ 10 ซ. - ถ. - ต.บางช้าง อ.สามพราน จ.นครปฐม
63-320-606-0002-0012
630168
25/02/2563 บริษัท อยุธยา ดีเวลลอปเม้นท์ ลีสซิ่ง จำกัด
อาคารกรุงศรี เพลินจิต ทาวเวอร์ ชั้น 14 เลขที่ 550 หมู่ - ซ. - ถ. เพลินจิต ต.ลุมพินี อ.ปทุมวัน จ.กรุงเทพมหานคร
บริษัท เอส.ซุปเปอร์ เคเบิ้ล จำกัด
99/3 หมู่ 2 ซ. - ถ. - ต.หอมเกร็ด อ.สามพราน จ.นครปฐม
63-320-404-0001-0008
630181
25/02/2563 บริษัท อยุธยา ดีเวลลอปเม้นท์ ลีสซิ่ง จำกัด
550 อาคารกรุงศรี เพลินจิต ทาวเวอร์ ชั้น 14 หมู่ - ซ. - ถ. เพลินจิต ต.ลุมพินี อ.ปทุมวัน จ.กรุงเทพมหานคร
  63-326-606-0007-0008
630182
25/02/2563 บริษัท อยุธยา ดีเวลลอปเม้นท์ ลีสซิ่ง จำกัด
550 อาคารกรุงศรี เพลินจิต ทาวเวอร์ ชั้น 14 หมู่ - ซ. - ถ. เพลินจิต ต.ลุมพินี อ.ปทุมวัน จ.กรุงเทพมหานคร
บริษัท ฟอร์มูล่าอุตสาหกรรม จำกัด
160 หมู่ 5 ซ. - ถ. ฉะเชิงเทรา-พนมสารคาม ต.เมืองใหม่ อ.ราชสาส์น จ.ฉะเชิงเทรา
63-309-302-0001-0008
630183
25/02/2563 บริษัท อยุธยา ดีเวลลอปเม้นท์ ลีสซิ่ง จำกัด
550 อาคารกรุงศรี เพลินจิต ทาวเวอร์ ชั้น 14 หมู่ - ซ. - ถ. เพลินจิต ต.ลุมพินี อ.ปทุมวัน จ.กรุงเทพมหานคร
บริษัท ฟอร์มูล่าอุตสาหกรรม จำกัด
19 หมู่ - ซ. อ่อนนุช 80 แยก 5 ถ. สุขุมวิท 77 ต.ประเวศ อ.ประเวศ จ.กรุงเทพมหานคร
63-323-502-0001-0005
630184
25/02/2563 บริษัท อยุธยา ดีเวลลอปเม้นท์ ลีสซิ่ง จำกัด
550 อาคารกรุงศรี เพลินจิต ทาวเวอร์ ชั้น 14 หมู่ - ซ. - ถ. เพลินจิต ต.ลุมพินี อ.ปทุมวัน จ.กรุงเทพมหานคร
บริษัท แพ็ค ปริ๊นท์ แมททีเรียล จำกัด
134/5 หมู่ 5 ซ. สวนอุตสาหกรรมบางกะดี ถ. ติวานนท์ ต.บางกะดี อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี
63-324-606-0004-0005
630191
25/02/2563 บริษัท แฟคเตอรี แอนด์ อีควิปเมนท์ กสิกรไทย จำกัด
400/22 หมู่ - ซ. - ถ. พหลโยธิน ต.สามเสนใน อ.พญาไท จ.กรุงเทพมหานคร
บริษัท ดาวดี จำกัด
499/40 หมู่ 13 ซ. - ถ. - ต.ราชาเทวะ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ
63-326-114-0001-0002
630197
25/02/2563 บริษัท อยุธยา ดีเวลลอปเม้นท์ ลีสซิ่ง จำกัด
550 อาคารกรุงศรี เพลินจิต ทาวเวอร์ ชั้น 14 หมู่ - ซ. - ถ. เพลินจิต ต.ลุมพินี อ.ปทุมวัน จ.กรุงเทพมหานคร
  63-318-110-0002-0003
630201
25/02/2563 บริษัท เอส.พี.เอ.อินเตอร์เนชั่นแนล ฟู้ด กรุ๊ป จำกัด
20/1 หมู่ 9 ซ. - ถ. - ต.สามง่าม อ.ดอนตูม จ.นครปฐม
  63-320-103-0001-0024
630205
24/02/2563 บริษัท เอ็ม.วอเตอร์ จำกัด
1 หมู่ - ซ. วิภาวดีรังสิต 41 แยก 1 ถ. - ต.สนามบิน อ.ดอนเมือง จ.กรุงเทพมหานคร
บริษัท เอ็ม.วอเตอร์ จำกัด
204 หมู่ 3 ซ. - ถ. - ต.ชะแมบ อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา
62-308-114-0006-0010
621366
24/02/2563 บริษัท ฮิตาชิ แคปปิตอล (ประเทศไทย) จำกัด
87/2 ชั้น 17 ซีอาร์ซี ทาวเวอร์ ออลซีซันส์คอมเพล็กซ์ หมู่ - ซ. - ถ. วิทยุ ต.ลุมพินี อ.ปทุมวัน จ.กรุงเทพมหานคร
บริษัท นีโอ คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จำกัด
555 หมู่ 2 ซ. - ถ. บางบัวทอง-ปทุมธานี ต.ลำโพ อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี
63-325-303-0001-0001
630199
21/02/2563 บริษัท กรุงเทพแกรนด์แปซิฟิคลีส จำกัด (มหาชน)
175 อาคารสาธรซิตี้ทาวเวอร์ ชั้น 10/1 หมู่ - ซ. - ถ. สาทรใต้ ต.ทุ่งมหาเมฆ อ.สาทร จ.กรุงเทพมหานคร
บริษัท ชุนเซียง โม แอนด์ ดายน์ จำกัด
122 หมู่ 21 ซ. - ถ. - ต.บางพลีใหญ่ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ
62-326-306-0146-0147
621541
20/02/2563 บริษัท นีโอ แฟคทอรี่ จำกัด
168 หมู่ 5 ซ. - ถ. - ต.บึงคอไห อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี
บริษัท นีโอ แฟคทอรี่ จำกัด
168 หมู่ 5 ซ. - ถ. คลองสิบสามตะวันออก ต.บึงคอไห อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี
63-324-217-0040-0072
630159
20/02/2563 บริษัท นีโอ แฟคทอรี่ จำกัด
168 หมู่ 5 ซ. - ถ. - ต.บึงคอไห อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี
บริษัท นีโอ แฟคทอรี่ จำกัด
168 หมู่ 5 ซ. - ถ. คลองสิบสามตะวันออก ต.บึงคอไห อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี
63-324-217-0073-0074
630160
20/02/2563 บริษัท บีโอที ลิส (ประเทศไทย) จำกัด
54 หมู่ - ซ. อาคารหะรินธร ชั้น 4 ถ. สาธรเหนือ ต.สีลม อ.บางรัก จ.กรุงเทพมหานคร
บริษัท ฮัวเหม่ย (ประเทศไทย) จำกัด
158/10 หมู่ 1 ซ. - ถ. - ต.มาบไผ่ อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี
63-311-306-0001-0001
630177
19/02/2563 บริษัท กรุงเทพแกรนด์แปซิฟิคลีส จำกัด (มหาชน)
175 อาคารสาธรซิตี้ทาวเวอร์ชั้น 10/1 หมู่ - ซ. - ถ. สาทรใต้ ต.ทุ่งมหาเมฆ อ.สาทร จ.กรุงเทพมหานคร
เคพี เมทัล
7/5 หมู่ - ซ. แสมดำ 14 ถ. - ต.แสมดำ อ.บางขุนเทียน จ.กรุงเทพมหานคร
62-323-306-0046-0046
630048
19/02/2563 บริษัท กรุงเทพแกรนด์แปซิฟิคลีส จำกัด (มหาชน)
175 อาคารสาธรซิตี้ทาวเวอร์ชั้น 10/1 หมู่ - ซ. - ถ. สาทรใต้ ต.ทุ่งมหาเมฆ อ.สาทร จ.กรุงเทพมหานคร
บริษัท ฮ็อทแอนด์คูลแชมเบอร์ ไดคัสติ้ง จำกัด
11 หมู่ - ซ. อนามัยงามเจริญ 22 ถ. - ต.ท่าข้าม อ.บางขุนเทียน จ.กรุงเทพมหานคร
63-323-306-0001-0001
630049
19/02/2563 บริษัท กรุงเทพแกรนด์แปซิฟิคลีส จำกัด (มหาชน)
175 อาคารสาธรซิตี้ทาวเวอร์ชั้น 10/1 หมู่ - ซ. - ถ. สาทรใต้ ต.ทุ่งมหาเมฆ อ.สาทร จ.กรุงเทพมหานคร
บริษัท ทีมพลาส เคมีคอล จำกัด
3/3 หมู่ 1 ซ. - ถ. พิมพาวาส ต.พิมพา อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา
62-309-606-0042-0043
630069
19/02/2563 บริษัท กรุงเทพแกรนด์แปซิฟิคลีส จำกัด (มหาชน)
175 อาคารสาธรซิตี้ทาวเวอร์ชั้น 10/1 หมู่ - ซ. - ถ. สาทรใต้ ต.ทุ่งมหาเมฆ อ.สาทร จ.กรุงเทพมหานคร
บริษัท บี.เอ็ด เอ็นจิเนียริ่ง พาวเวอร์ (2549) จำกัด
137 หมู่ - ซ. รังสิต-นครนายก 13 ถ. - ต.ประชาธิปัตย์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี
62-324-306-0033-0033
630090
18/02/2563 บริษัท แฟคเตอรี แอนด์ อีควิปเมนท์ กสิกรไทย จำกัด
400/22 หมู่ - ซ. - ถ. พหลโยธิน ต.สามเสนใน อ.พญาไท จ.กรุงเทพมหานคร
  63-326-402-0002-0003
630112
18/02/2563 บริษัท ไทยวิกรม อุตสาหกรรม จำกัด
322 หมู่ 4 ซ. ว.ป.อ.11 ถ. เศรษฐกิจ 1 ต.ท่าไม้ อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร
  63-318-606-0007-0017
630133
18/02/2563 บริษัท แฟคเตอรี แอนด์ อีควิปเมนท์ กสิกรไทย จำกัด
400/22 หมู่ - ซ. - ถ. พหลโยธิน ต.สามเสนใน อ.พญาไท จ.กรุงเทพมหานคร
นายธนพนธ์ ศรีราม
224 หมู่ 14 ซ. - ถ. - ต.ป่าตาล อ.ขุนตาล จ.เชียงราย
63-105-111-0001-0002
630155
18/02/2563 บริษัท ไทยโอริกซ์ลีสซิ่ง จำกัด
555 อาคารรสา ทาวเวอร์ 2 ยูนิต 1801 ชั้น 18 และชั้น 19 หมู่ - ซ. - ถ. พหลโยธิน ต.จตุจักร อ.จตุจักร จ.กรุงเทพมหานคร
บริษัท ซีพีที พรีซิชั่น (ไทยแลนด์) จำกัด
168, 168/1 หมู่ 2 ซ. - ถ. - ต.วังน้อย อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา
63-308-306-0001-0002
630156
18/02/2563 บริษัท อยุธยา ดีเวลลอปเม้นท์ ลีสซิ่ง จำกัด
550 อาคารกรุงศรี เพลินจิต ทาวเวอร์ ชั้น 14 หมู่ - ซ. - ถ. เพลินจิต ต.ลุมพินี อ.ปทุมวัน จ.กรุงเทพมหานคร
  63-311-502-0079-0083
630157
18/02/2563 บริษัท พี.วาย. ฟู้ด จำกัด
408 หมู่ 7 ซ. วิทยุการบิน ถ. สุขุมวิท ต.ท้ายบ้านใหม่ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ
บริษัท พี.วาย.ฟู้ด จำกัด
408 หมู่ 7 ซ. วิทยุการบิน ถ. สุขุมวิท ต.ท้ายบ้านใหม่ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ
63-326-101-0002-0002
630169
18/02/2563 บริษัท พี.วาย. ฟู้ด จำกัด
408 หมู่ 7 ซ. วิทยุการบิน ถ. สุขุมวิท ต.ท้ายบ้านใหม่ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ
บริษัท พี.วาย.ฟู้ด จำกัด
408 หมู่ 7 ซ. วิทยุการบิน ถ. สุขุมวิท ต.ท้ายบ้านใหม่ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ
63-326-101-0001-0001
630170
18/02/2563 ห้างหุ้นส่วนจำกัด นิมมานรตี 2552
190 หมู่ 10 ซ. - ถ. - ต.หนองขมาร อ.คูเมือง จ.บุรีรัมย์
  63-216-110-0001-0003
630176
17/02/2563 บริษัท บาธติค โปรดักซ์ แอนด์ เซลส์ จำกัด
1 หมู่ - ซ. กรุงเทพกรีฑา 31 ถ. กรุงเทพกรีฑา ต.ทับช้าง อ.สะพานสูง จ.กรุงเทพมหานคร
บริษัท บาธติค โปรดักซ์ แอนด์ เซลส์ จำกัด
41/5-7 หมู่ 19 ซ. ธนสิทธิ์ ถ. เทพารักษ์ ต.บางพลีใหญ่ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ
63-326-606-0001-0004
630095
17/02/2563 บริษัท บาธติค โปรดักซ์ แอนด์ เซลส์ จำกัด
1 หมู่ - ซ. กรุงเทพกรีฑา 31 ถ. กรุงเทพกรีฑา ต.ทับช้าง อ.สะพานสูง จ.กรุงเทพมหานคร
บริษัท บาธติค โปรดักซ์ แอนด์ เซลส์ จำกัด
88 หมู่ 1 ซ. - ถ. สุวินทวงศ์ ต.คลองอุดมชลจร อ.เมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา
63-309-606-0001-0004
630106
17/02/2563 บริษัท กรุงเทพแกรนด์แปซิฟิคลีส จำกัด (มหาชน)
175 อาคารสาธรซิตี้ทาวเวอร์ชั้น 10/1 หมู่ - ซ. - ถ. สาทรใต้ ต.ทุ่งมหาเมฆ อ.สาทร จ.กรุงเทพมหานคร
บริษัท เซนทรัล เมทัล เวิร์ค แอนด์ ซัพพลาย จำกัด
97/2 หมู่ 2 ซ. - ถ. - ต.หนองบอนแดง อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี
63-311-306-0002-0003
630107
17/02/2563 บริษัท กรีน เซฟวิ่ง เอนเนอร์ยี ไทยแลนด์ จำกัด
260/2 หมู่ - ซ. - ถ. เจริญนคร ต.สำเหร่ อ.ธนบุรี จ.กรุงเทพมหานคร
  63-402-701-0001-0010
630128
17/02/2563 บริษัท กรุงเทพแกรนด์แปซิฟิคลีส จำกัด (มหาชน)
175 อาคารสาธรซิตี้ทาวเวอร์ชั้น 10/1 หมู่ - ซ. - ถ. สาทรใต้ ต.ทุ่งมหาเมฆ อ.สาทร จ.กรุงเทพมหานคร
บริษัท ซีพีเอส ออโตพาร์ท จำกัด
79 หมู่ 6 ซ. - ถ. - ต.หนองหงษ์ อ.พานทอง จ.ชลบุรี
63-311-309-0001-0002
630134
17/02/2563 บริษัท กรุงเทพแกรนด์แปซิฟิคลีส จำกัด (มหาชน)
175 อาคารสาธรซิตี้ทาวเวอร์ชั้น 10/1 หมู่ - ซ. - ถ. สาทรใต้ ต.ทุ่งมหาเมฆ อ.สาทร จ.กรุงเทพมหานคร
บริษัท อาร์เอสพี แมชชีนเนอรี่ จำกัด
233/39 หมู่ 3 ซ. - ถ. - ต.บ่อวิน อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี
63-311-306-0004-0004
630135
17/02/2563 บริษัท กรุงเทพแกรนด์แปซิฟิคลีส จำกัด (มหาชน)
175 อาคารสาธรซิตี้ทาวเวอร์ชั้น 10/1 หมู่ - ซ. - ถ. สาทรใต้ ต.ทุ่งมหาเมฆ อ.สาทร จ.กรุงเทพมหานคร
บริษัท บูวอน เทค จำกัด
19/11 หมู่ 1 ซ. - ถ. - ต.หนองชาก อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี
63-311-306-0005-0006
630136
17/02/2563 บริษัท กรุงเทพแกรนด์แปซิฟิคลีส จำกัด (มหาชน)
175 อาคารสาธรซิตี้ทาวเวอร์ชั้น 10/1 หมู่ - ซ. - ถ. สาทรใต้ ต.ทุ่งมหาเมฆ อ.สาทร จ.กรุงเทพมหานคร
บริษัท อินเตอร์ เบ็นด์ดิ้ง เซอร์วิส จำกัด
239/1 หมู่ - ซ. - ถ. ห้วยโป่ง-หนองบอน ต.ห้วยโป่ง อ.เมืองระยอง จ.ระยอง
63-314-611-0001-0003
630140
17/02/2563 บริษัท อาหารภาคเหนือ จำกัด
323 หมู่ 1 ซ. - ถ. สันป่าตอง-ลำพูน ต.หนองตอง อ.หางดง จ.เชียงใหม่
  63-101-103-0001-0016
630166
17/02/2563 บริษัท เอสพี คอนเวเยอร์ จำกัด
499/10 หมู่ - ซ. - ถ. หทัยราษฎร์ ต.สามวาตะวันตก อ.คลองสามวา จ.กรุงเทพมหานคร
บริษัท เอสพี คอนเวเยอร์ จำกัด
7/29 หมู่ 10 ซ. - ถ. - ต.บึงคำพร้อย อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี
63-324-306-0003-0004
630167
17/02/2563 บริษัท ไฮแคร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
1197 หมู่ 3 ซ. ถ. เลี่ยงเมือง(สายเอเซีย) ต.ควนลัง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
  62-407-605-0177-0180
630171
17/02/2563 บริษัท จิงกว่อหยวน แมนูแฟคเทอริ่ง จำกัด
102 หมู่ 7 ซ. - ถ. - ต.หนองตาคง อ.โป่งน้ำร้อน จ.จันทบุรี
  63-312-606-0001-0019
630172
17/02/2563 บริษัท ชายแดนใต้ฟู้ดโพรเซสซิ่ง จำกัด
3/10 หมู่ 4 ซ. ถ. ต.บางเขา อ.หนองจิก จ.ปัตตานี
บริษัท ชายแดนใต้ฟู้ดโพรเซสซิ่ง จำกัด
3/10 หมู่ 4 ซ. ถ. ต.บางเขา อ.หนองจิก จ.ปัตตานี
63-410-103-0001-0066
630174
14/02/2563 บริษัท กรุงเทพแกรนด์แปซิฟิคลีส จำกัด (มหาชน)
175 อาคารสาธรซิตี้ทาวเวอร์ชั้น 10/1 หมู่ - ซ. - ถ. สาทรใต้ ต.ทุ่งมหาเมฆ อ.สาทร จ.กรุงเทพมหานคร
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทรัพย์เจริญรุ่งเรืองออโต้แพค
32 หมู่ 19 ซ. - ถ. - ต.หนองเหล็ก อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม
62-213-114-0001-0001
630071
13/02/2563 บริษัท นีโอ แฟคทอรี่ จำกัด
168 หมู่ 5 ซ. - ถ. - ต.บึงคอไห อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี
บริษัท นีโอ แฟคทอรี่ จำกัด
168 หมู่ 5 ซ. - ถ. คลองสิบสามตะวันออก ต.บึงคอไห อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี
63-324-217-0012-0023
630137
13/02/2563 บริษัท นีโอ แฟคทอรี่ จำกัด
168 หมู่ 5 ซ. - ถ. - ต.บึงคอไห อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี
บริษัท นีโอ แฟคทอรี่ จำกัด
168 หมู่ 5 ซ. - ถ. คลองสิบสามตะวันออก ต.บึงคอไห อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี
63-324-217-0001-0008
630138
13/02/2563 บริษัท นีโอ แฟคทอรี่ จำกัด
168 หมู่ 5 ซ. - ถ. - ต.บึงคอไห อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี
บริษัท นีโอ แฟคทอรี่ จำกัด
168 หมู่ 5 ซ. - ถ. คลองสิบสามตะวันออก ต.บึงคอไห อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี
63-324-217-0009-0011
630139
13/02/2563 บริษัท โรงสีอุดรเจ็กง้วน จำกัด
493 หมู่ 4 ซ. - ถ. - ต.บ้านจั่น อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี
บริษัท โรงสีอุดรเจ็กง้วน จำกัด สาขา 2
346 หมู่ 1 ซ. - ถ. - ต.หนองขอนกว้าง อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี
63-201-116-0001-0003
630163
12/02/2563 บริษัท กรุงเทพแกรนด์แปซิฟิคลีส จำกัด (มหาชน)
175 อาคารสาธรซิตี้ทาวเวอร์ชั้น 10/1 หมู่ - ซ. - ถ. สาทรใต้ ต.ทุ่งมหาเมฆ อ.สาทร จ.กรุงเทพมหานคร
บริษัท อีว่า เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด
46/18 หมู่ 12 ซ. - ถ. - ต.คลองกุ่ม อ.บึงกุ่ม จ.กรุงเทพมหานคร
63-323-611-0002-0002
630050
12/02/2563 บริษัท กรุงเทพแกรนด์แปซิฟิคลีส จำกัด (มหาชน)
175 อาคารสาธรซิตี้ทาวเวอร์ชั้น 10/1 หมู่ - ซ. - ถ. สาทรใต้ ต.ทุ่งมหาเมฆ อ.สาทร จ.กรุงเทพมหานคร
  63-326-306-0003-0003
630054
12/02/2563 บริษัท กรุงเทพแกรนด์แปซิฟิคลีส จำกัด (มหาชน)
175 อาคารสาธรซิตี้ทาวเวอร์ชั้น 10/1 หมู่ - ซ. - ถ. สาทรใต้ ต.ทุ่งมหาเมฆ อ.สาทร จ.กรุงเทพมหานคร
บริษัท เจเอสพีเค พาร์ท จำกัด
95/46-47 หมู่ 3 ซ. - ถ. - ต.บางพลีใหญ่ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ
63-326-306-0002-0002
630055
12/02/2563 บริษัท กรุงเทพแกรนด์แปซิฟิคลีส จำกัด (มหาชน)
175 อาคารสาธรซิตี้ทาวเวอร์ชั้น 10/1 หมู่ - ซ. - ถ. สาทรใต้ ต.ทุ่งมหาเมฆ อ.สาทร จ.กรุงเทพมหานคร
บริษัท ไทยโระคุฮะ จำกัด
68/8 หมู่ 19 ซ. ยิ่งเจริญ ถ. บางพลี-ตำหรุ ต.บางพลีใหญ่ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ
63-326-306-0001-0001
630057
12/02/2563 บริษัท กรุงเทพแกรนด์แปซิฟิคลีส จำกัด (มหาชน)
175 อาคารสาธรซิตี้ทาวเวอร์ชั้น 10/1 หมู่ - ซ. - ถ. สาทรใต้ ต.ทุ่งมหาเมฆ อ.สาทร จ.กรุงเทพมหานคร
บริษัท พรีซิพาร์ท จำกัด
933 หมู่ 15 ซ. - ถ. เทพารักษ์ ต.บางเสาธง อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ
63-326-307-0001-0009
630059
12/02/2563 บริษัท กรุงเทพแกรนด์แปซิฟิคลีส จำกัด (มหาชน)
175 อาคารสาธรซิตี้ทาวเวอร์ชั้น 10/1 หมู่ - ซ. - ถ. สาทรใต้ ต.ทุ่งมหาเมฆ อ.สาทร จ.กรุงเทพมหานคร
  63-220-110-0001-0001
630086
12/02/2563 บริษัท แฟคเตอรี แอนด์ อีควิปเมนท์ กสิกรไทย จำกัด
400/22 หมู่ - ซ. - ถ. พหลโยธิน ต.สามเสนใน อ.พญาไท จ.กรุงเทพมหานคร
บริษัท ซีเน็กซ์ เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เซอร์วิส จำกัด
55/51 หมู่ 11 ซ. - ถ. - ต.บึงคำพร้อย อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี
63-324-404-0001-0001
630098
12/02/2563 บริษัท แฟคเตอรี แอนด์ อีควิปเมนท์ กสิกรไทย จำกัด
400/22 หมู่ - ซ. - ถ. พหลโยธิน ต.สามเสนใน อ.พญาไท จ.กรุงเทพมหานคร
บริษัท ชาวไทย ฟู้ดส์ (ประเทศไทย) จำกัด
204 หมู่ 12 ซ. - ถ. - ต.จอหอ อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา
63-214-101-0001-0001
630101
12/02/2563 บริษัท แฟคเตอรี แอนด์ อีควิปเมนท์ กสิกรไทย จำกัด
400/22 หมู่ - ซ. - ถ. พหลโยธิน ต.สามเสนใน อ.พญาไท จ.กรุงเทพมหานคร
  63-320-606-0001-0001
630110
12/02/2563 บริษัท ไทยโอริกซ์ลีสซิ่ง จำกัด
555 อาคารรสา ทาวเวอร์ 2 ยูนิต 1801 ชั้น 18 และชั้น 19 หมู่ - ซ. - ถ. พหลโยธิน ต.จตุจักร อ.จตุจักร จ.กรุงเทพมหานคร
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดับพลิว.พี.เอ็น.พาร์ท เอ็นจิเนียริ่ง
64/3 หมู่ 2 ซ. วโรชา ถ. เทพารักษ์ กม.27 ต.บางเพรียง อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ
63-326-306-0005-0005
630111
12/02/2563 บริษัท ไอเอฟเอส แคปปิตอล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
1168/55 อาคารลุมพินีทาวเวอร์ ชั้นที่ 20 หมู่ - ซ. - ถ. พระรามสี่ ต.ทุ่งมหาเมฆ อ.สาทร จ.กรุงเทพมหานคร
บริษัท ไทตั้น ซัคเซส จำกัด
77/9 หมู่ 3 ซ. - ถ. - ต.เชียงรากน้อย อ.สามโคก จ.ปทุมธานี
63-324-606-0003-0003
630113
12/02/2563 บริษัท แฟคเตอรี แอนด์ อีควิปเมนท์ กสิกรไทย จำกัด
400/22 หมู่ - ซ. - ถ. พหลโยธิน ต.สามเสนใน อ.พญาไท จ.กรุงเทพมหานคร
บริษัท สไมล์ สยาม พริ้นติ้ง เซอร์วิส จำกัด
โฉนดที่ดินเลขที่ 76431 หมู่ 17 ซ. - ถ. เลียบคลองหกวาสายล่าง ต.ลำลูกกา อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี
63-324-611-0003-0004
630114
12/02/2563 บริษัท แฟคเตอรี แอนด์ อีควิปเมนท์ กสิกรไทย จำกัด
400/22 หมู่ - ซ. - ถ. พหลโยธิน ต.สามเสนใน อ.พญาไท จ.กรุงเทพมหานคร
บริษัท พรชัย ไชยยุทธ์ สปอร์ต จำกัด
17 หมู่ - ซ. รามคำแหง 172 ถ. - ต.มีนบุรี อ.มีนบุรี จ.กรุงเทพมหานคร
63-323-203-0001-0001
630115
12/02/2563 บริษัท เอ็มเอสทีดีเอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด
400 หมู่ 7 ซ. สุดใจ-ทองนพคุณ 1 ถ. พุทธรักษา ต.แพรกษา อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ
  63-326-404-0001-0004
630146
12/02/2563 บริษัท ยูเนี่ยนเคมีคอล แอนด์ อีควิปเม้นท์ จำกัด
84 หมู่ ซ. ถ. สิรินธร ต.บางพลัด อ.บางพลัด จ.กรุงเทพมหานคร
  63-305-113-0001-0004
630147
11/02/2563 บริษัท บีเอสแอล ลีสซิ่ง จำกัด
175 อาคารสาธรซิตี้ทาวเวอร์ ชั้น 19 หมู่ - ซ. - ถ. สาทรใต้ ต.ทุ่งมหาเมฆ อ.สาทร จ.กรุงเทพมหานคร
บริษัท โพลีเน็ต จำกัด
124, 888 หมู่ 11 ซ. - ถ. - ต.บางเสาธง อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ
63-326-605-0001-0001
630076
11/02/2563 บริษัท ไทยโอริกซ์ลีสซิ่ง จำกัด
555 อาคารรสา ทาวเวอร์ 2 ยูนิต 1801 ชั้น 18 และชั้น 19 หมู่ - ซ. - ถ. พหลโยธิน ต.จตุจักร อ.จตุจักร จ.กรุงเทพมหานคร
  63-310-306-0002-0002
630099
11/02/2563 บริษัท มิตรดีอ่างทอง จำกัด
3/10 หมู่ 2 ซ. - ถ. - ต.ศาลาแดง อ.เมืองอ่างทอง จ.อ่างทอง
บริษัท มิตรดีอ่างทอง จำกัด
- หมู่ 3 ซ. - ถ. สายเอเซีย ต.หันสัง อ.บางปะหัน จ.พระนครศรีอยุธยา
63-308-616-0001-0001
630144
07/02/2563 บริษัท อัลพลา ไฮเทค จำกัด
216/41 หมู่ 6 ซ. - ถ. - ต.บึง อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี
บริษัท อัลพลา ไฮเทค จำกัด
216/41 หมู่ 6 ซ. - ถ. สายวังค้อ-เนินตะแบก ต.บึง อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี
62-311-606-0001-0002
620539
07/02/2563 บริษัท กรุงเทพแกรนด์แปซิฟิคลีส จำกัด (มหาชน)
175 อาคารสาธรซิตี้ทาวเวอร์ชั้น 10/1 หมู่ - ซ. - ถ. สาทรใต้ ต.ทุ่งมหาเมฆ อ.สาทร จ.กรุงเทพมหานคร
บริษัท ไวเออร์ฟอร์ม เอ.เอ็น.(ไทยแลนด์) จำกัด
454/10 หมู่ 9 ซ. - ถ. - ต.หนองกี่ อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี
63-310-306-0001-0001
630070
07/02/2563 บริษัท วังแก้ว พลาสติก จำกัด
9/19 หมู่ 3 ซ. ถ. ต.ท่าเสา อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร
  63-318-606-0002-0006
630088
07/02/2563 บริษัท เค.เอส.เอ็นเทค จำกัด
224 หมู่ 7 ซ. เทศบาลบางปู 69 ถ. สุขุมวิท ต.บางปูใหม่ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ
  63-326-306-0004-0004
630089
07/02/2563 บริษัท อ่างทอง เพาเวอร์ จำกัด
71 อาคารเอจีอาร์ หมู่ - ซ. - ถ. เจริญราษฎร์ ต.บางโคล่ อ.บางคอแหลม จ.กรุงเทพมหานคร
บริษัท อ่างทอง เพาเวอร์ จำกัด
99/2 หมู่ 2 ซ. - ถ. - ต.หลักฟ้า อ.ไชโย จ.อ่างทอง
62-303-701-0001-0001
630091
07/02/2563 บริษัท เอสเอไอซี มอเตอร์-ซีพี จำกัด
191 อาคารสีลมคอมเพล็กซ์ ชั้น 25 หมู่ - ซ. - ถ. สีลม ต.สีลม อ.บางรัก จ.กรุงเทพมหานคร
บริษัท เอสเอไอซี มอเตอร์-ซีพี จำกัด
475/8 นิคมอุตสาหกรรมเหมราชอีสเทิร์นซีบอร์ด แห่งที่ 2 หมู่ 7 ซ. - ถ. - ต.คลองกิ่ว อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี
63-311-502-0001-0078
630121
07/02/2563 ห้างหุ้นส่วนจำกัด มาลี น้ำแข็งหลอด
84 หมู่ 8 ซ. ถ. ต.บ้านแร่ อ.กิ่งอำเภอเขวาสินรินทร์ จ.สุรินทร์
  63-207-110-0001-0002
630125
07/02/2563 บริษัท คิงส์ไอซ์แมนจำกัด
333 หมู่ - ซ. - ถ. เลี่ยงเมือง ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร
  63-209-110-0002-0002
630126
07/02/2563 บริษัท คิงส์ไอซ์แมนจำกัด
333 หมู่ - ซ. - ถ. เลี่ยงเมือง ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร
  63-209-110-0003-0003
630127
06/02/2563 บริษัท โรงสีโสภณพานิช จำกัด
339 หมู่ 6 ซ. ถ. นครสววรค์-พิษณุโลก ต.หนองเต่า อ.เก้าเลี้ยว จ.นครสวรรค์
  62-111-106-0002-0009
630122
06/02/2563 บริษัท ล้อพูนผล ไรซ์มิลล์ จำกัด
98 หมู่ 9 ซ. - ถ. ต.โคกเดื่อ อ.ไพศาลี จ.นครสวรรค์
  63-111-116-0001-0002
630123
05/02/2563 บริษัท กรุงเทพแกรนด์แปซิฟิคลีส จำกัด (มหาชน)
175 อาคารสาธรซิตี้ทาวเวอร์ชั้น 10/1 หมู่ - ซ. - ถ. สาทรใต้ ต.ทุ่งมหาเมฆ อ.สาทร จ.กรุงเทพมหานคร
บริษัท ภูมิใจ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
33/29-30 หมู่ 10 ซ. - ถ. เทพารักษ์ ต.บางปลา อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ
62-326-306-0152-0153
630056
05/02/2563 บริษัท กรุงเทพแกรนด์แปซิฟิคลีส จำกัด (มหาชน)
175 อาคารสาธรซิตี้ทาวเวอร์ชั้น 10/1 หมู่ - ซ. - ถ. สาทรใต้ ต.ทุ่งมหาเมฆ อ.สาทร จ.กรุงเทพมหานคร
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไทยไพศาลนิปปอนสตีล
121/88-89 หมู่ 11 ซ. ธนสิทธิ์ ถ. เทพารักษ์ ต.บางปลา อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ
62-326-306-0154-0154
630058
05/02/2563 บริษัท ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)
191 หมู่ - ซ. - ถ. สาทรใต้ ต.ยานนาวา อ.สาทร จ.กรุงเทพมหานคร
บริษัท อาร์พีที ดีซายน์ แอนด์ แมชชีน จำกัด
60/20 หมู่ 3 ซ. - ถ. - ต.มาบยางพร อ.ปลวกแดง จ.ระยอง
62-314-606-0057-0057
630066
05/02/2563 บริษัท สุรีย์ อินเตอร์ฟู้ดส์ จำกัด
11/13 หมู่ 3 ซ. - ถ. - ต.บ้านบ่อ อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร
  63-318-103-0001-0049
630075
05/02/2563 บริษัท เอกซ์เพิร์ท เอนจิเนียริ่ง (ไทยแลนด์) จำกัด
3 หมู่ - ซ. แฮปปี้เพลซ 3 ถ. - ต.คลองสามประเวศ อ.ลาดกระบัง จ.กรุงเทพมหานคร
บริษัท เอกซ์เพิร์ท เอนจิเนียริ่ง (ไทยแลนด์) จำกัด
3 หมู่ - ซ. แฮปปี้เพลซ 3 ถ. - ต.คลองสามประเวศ อ.ลาดกระบัง จ.กรุงเทพมหานคร
63-323-707-0001-0001
630096
05/02/2563 บริษัท ไทยโอริกซ์ลีสซิ่ง จำกัด
555 อาคารรสา ทาวเวอร์ 2 ยูนิต 1801 ชั้น 18 และชั้น 19 หมู่ - ซ. - ถ. พหลโยธิน ต.จตุจักร อ.จตุจักร จ.กรุงเทพมหานคร
บริษัท แสงเจริญทูลส์เซ็นเตอร์ จำกัด
914/1 หมู่ 15 ซ. เมืองอุตสาหกรรม ถ. เทพารักษ์ ต.บางเสาธง อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ
63-326-502-0005-0007
630097
05/02/2563 บริษัท ไทยโอริกซ์ลีสซิ่ง จำกัด
555 อาคารรสา ทาวเวอร์ 2 ยูนิต 1801 ชั้น 18 และชั้น 19 หมู่ - ซ. - ถ. พหลโยธิน ต.จตุจักร อ.จตุจักร จ.กรุงเทพมหานคร
บริษัท ดาต้ามาร์ (ประเทศไทย) จำกัด
76 หมู่ 4 ซ. - ถ. - ต.บ้านกลาง อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน
62-103-909-0001-0001
630100
05/02/2563 บริษัท ไทยโอริกซ์ลีสซิ่ง จำกัด
555 อาคารรสา ทาวเวอร์ 2 ยูนิต 1801 ชั้น 18 และชั้น 19 หมู่ - ซ. - ถ. พหลโยธิน ต.จตุจักร อ.จตุจักร จ.กรุงเทพมหานคร
บริษัท ฮาร์เวสท์ พรีซิชั่น (ประเทศไทย) จำกัด
64/226 หมู่ 4 ซ. - ถ. - ต.ปลวกแดง อ.ปลวกแดง จ.ระยอง
63-314-306-0001-0001
630102
05/02/2563 บริษัท อยุธยา ดีเวลลอปเม้นท์ ลีสซิ่ง จำกัด
550 อาคารกรุงศรี เพลินจิต ทาวเวอร์ ชั้น 14 หมู่ - ซ. - ถ. เพลินจิต ต.ลุมพินี อ.ปทุมวัน จ.กรุงเทพมหานคร
บริษัท ศุภทัศนา จำกัด
138/3 หมู่ - ซ. - ถ. ห้วยโป่ง-หนองบอน ต.ห้วยโป่ง อ.เมืองระยอง จ.ระยอง
63-314-707-0001-0001
630103
04/02/2563 บริษัท ไท่ เหอ เทรดดิ้ง จำกัด
111 หมู่ 6 ซ. - ถ. - ต.ท่าตุ้ม อ.ป่าซาง จ.ลำพูน
บริษัท ไท่ เหอ เทรดดิ้ง จำกัด
น.ส.4จ. โฉนดที่ดินเลขที่ 117 เล่ม 2 หน้า17 หมู่ 2 ซ. - ถ. - ต.ตะโก อ.ทุ่งตะโก จ.ชุมพร
63-402-103-0001-0011
630079
04/02/2563 ห้างหุ้นส่วนจำกัด แอล.เอช.พี.คอนสตรัคชั่น
172 หมู่ 7 ซ. - ถ. - ต.บ้านใหญ่ อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก
ห้างหุ้นส่วนจำกัด แอล.เอช.พี.คอนสตรัคชั่น
219 หมู่ 8 ซ. - ถ. - ต.ห้วยแห้ง อ.แก่งคอย จ.สระบุรี
63-306-220-0001-0001
630093
04/02/2563 บริษัท 5เอ เทรดดิ้ง จำกัด
288 หมู่ 5 ซ. - ถ. - ต.บ้านแปะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่
บริษัท 5เอ เทรดดิ้ง จำกัด
โฉนดที่ดินเลขที่ 15428 หมู่ 5 ซ. - ถ. - ต.บ้านแปะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่
63-101-116-0001-0002
630094
04/02/2563 บริษัท พรินท์วู๊ด จำกัด
99 หมู่ 5 ซ. ถ. ต.หนองโพรง อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี
  63-310-210-0001-0001
630145
03/02/2563 บริษัท นงนุช อินดัสเตรียล จำกัด
9/8 หมู่ 2 ซ. - ถ. - ต.วัดชลอ อ.บางกรวย จ.นนทบุรี
บริษัท นงนุช อินดัสเตรียล จำกัด
9/8 หมู่ 2 ซ. - ถ. บางกรวย-ไทรน้อย ต.วัดชลอ อ.บางกรวย จ.นนทบุรี
63-325-606-0001-0013
630046
31/01/2563 บริษัท สโตนวัน จำกัด (มหาชน)
29 อาคารบางกอก บิสซิเนส เซ็นเตอร์ ชั้นที่ 14 หมู่ ซ. ถ. สุขุมวิท 63 ต.คลองตันเหนือ อ.วัฒนา จ.กรุงเทพมหานคร
บริษัท สโตนวัน จำกัด (มหาชน)
91 หมู่ 10 ซ. - ถ. - ต.จอมบึง อ.จอมบึง จ.ราชบุรี
62-319-616-0001-0001
630031
31/01/2563 บริษัท กิตติมาการพิมพ์ จำกัด
157/8 หมู่ 6 ซ. ร่มเย็นพัฒนา ถ. - ต.ท่าทราย อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร
บริษัท กิตติมาการพิมพ์ จำกัด
157/8 หมู่ 6 ซ. ร่มเย็นพัฒนา ถ. - ต.ท่าทราย อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร
62-318-611-0029-0032
630074
30/01/2563 บริษัท ลาริส โกลเบิล (ไทยแลนด์) จำกัด
700/1007 หมู่ 9 ซ. - ถ. - ต.มาบโป่ง อ.พานทอง จ.ชลบุรี
บริษัท ลาริส โกลเบิล (ไทยแลนด์) จำกัด
700/1007 นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร หมู่ 9 ซ. - ถ. - ต.มาบโป่ง อ.พานทอง จ.ชลบุรี
62-311-210-0010-0010
621523
29/01/2563 บริษัท กรุงเทพแกรนด์แปซิฟิคลีส จำกัด (มหาชน)
175 อาคารสาธรซิตี้ทาวเวอร์ชั้น 10/1 หมู่ - ซ. - ถ. สาทรใต้ ต.ทุ่งมหาเมฆ อ.สาทร จ.กรุงเทพมหานคร
บริษัท เอส ป้า เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
99/2 หมู่ 2 ซ. - ถ. - ต.บ่อตาโล่ อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา
62-308-606-0011-0013
621350
29/01/2563 บริษัท โรฮ่า ไดเค็ม (ประเทศไทย) จำกัด
888/5-6 หมู่ 9 ซ. รุ่งเจริญ 1 ถ. - ต.บางปลา อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ
บริษัท โรฮ่า ไดเค็ม (ประเทศไทย) จำกัด
888/5-7 หมู่ 9 ซ. - ถ. เลียบคลองส่งน้ำ ต.บางปลา อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ
62-326-111-0001-0005
621554
29/01/2563 บริษัท กรุงเทพแกรนด์แปซิฟิคลีส จำกัด (มหาชน)
175 อาคารสาธรซิตี้ทาวเวอร์ชั้น 10/1 หมู่ - ซ. - ถ. สาทรใต้ ต.ทุ่งมหาเมฆ อ.สาทร จ.กรุงเทพมหานคร
บริษัท พี.อาร์.ซัพพลาย 2016 จำกัด
193/1 หมู่ - ซ. บางแค 14 ถ. - ต.บางแค อ.บางแค จ.กรุงเทพมหานคร
62-323-611-0058-0058
621567
29/01/2563 บริษัท กรุงเทพแกรนด์แปซิฟิคลีส จำกัด (มหาชน)
175 อาคารสาธรซิตี้ทาวเวอร์ชั้น 10/1 หมู่ - ซ. - ถ. สาทรใต้ ต.ทุ่งมหาเมฆ อ.สาทร จ.กรุงเทพมหานคร
บริษัท เค.พี.เอ็กซ์เพอท เอนจิเนียริ่ง จำกัด
9/8 หมู่ 4 ซ. - ถ. - ต.แช่ช้าง อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่
62-101-306-0001-0001
630002
29/01/2563 บริษัท กรุงเทพแกรนด์แปซิฟิคลีส จำกัด (มหาชน)
175 อาคารสาธรซิตี้ทาวเวอร์ชั้น 10/1 หมู่ - ซ. - ถ. สาทรใต้ ต.ทุ่งมหาเมฆ อ.สาทร จ.กรุงเทพมหานคร
บริษัท ที.เอ็ม.เอส. ทูลลิ่ง เซอร์วิส จำกัด
4/8 หมู่ 4 ซ. - ถ. - ต.หนองรี อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี
62-311-306-0087-0087
630008
29/01/2563 บริษัท กรุงเทพแกรนด์แปซิฟิคลีส จำกัด (มหาชน)
175 อาคารสาธรซิตี้ทาวเวอร์ชั้น 10/1 หมู่ - ซ. - ถ. สาทรใต้ ต.ทุ่งมหาเมฆ อ.สาทร จ.กรุงเทพมหานคร
บริษัท ต้าฟง เปเปอร์ จำกัด
137/5 หมู่ 4 ซ. - ถ. - ต.ตะเคียนเตี้ย อ.บางละมุง จ.ชลบุรี
62-311-209-0003-0003
630016
29/01/2563 บริษัท ท็อปมัลติพริ้นทส์ จำกัด
นิคมอุตสาหกรรมการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์สินสาคร 30/8 หมู่ 1 ซ. ถ. เจษฎาวิถี ต.โคกขาม อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร
บริษัท ท็อปมัลติพริ้นทส์ จำกัด
84, 86 หมู่ - ซ. รัชดาภิเษก 16 ถ. - ต.วัดท่าพระ อ.บางกอกใหญ่ จ.กรุงเทพมหานคร
63-323-611-0003-0003
630060
29/01/2563 บริษัท บีเอสแอล ลีสซิ่ง จำกัด
175 อาคารสาธรซิตี้ทาวเวอร์ ชั้น 19 หมู่ - ซ. - ถ. สาทรใต้ ต.ทุ่งมหาเมฆ อ.สาทร จ.กรุงเทพมหานคร
บริษัท รอยซ์ ยูนิเวอร์แซล จำกัด
86/39 หมู่ 9 ซ. - ถ. - ต.ไร่ขิง อ.สามพราน จ.นครปฐม
62-320-606-0035-0035
630063
29/01/2563 บริษัท ไทยทรงดี จำกัด
59 หมู่ 11 ซ. วัดเสาธงกลาง ถ. บางนา-ตราด กม.23 ต.บางเสาธง อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ
บริษัท ไทยทรงดี จำกัด
59 หมู่ 11 ซ. วัดเสาธงกลาง ถ. บางนา-ตราด กม.23 ต.บางเสาธง อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ
63-326-611-0001-0001
630077
29/01/2563 บริษัท บีเอ็ม ไอซ์ จำกัด
78/6 หมู่ 4 ซ. - ถ. - ต.แคราย อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร
บริษัท บีเอ็ม ไอซ์ จำกัด
78/6 หมู่ 4 ซ. - ถ. เลียบคลองแคราย ต.แคราย อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร
63-318-110-0001-0001
630078
29/01/2563 บริษัท ท็อปมัลติพริ้นทส์ จำกัด
นิคมอุตสาหกรรมการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์สินสาคร 30/8 หมู่ 1 ซ. ถ. เจษฎาวิถี ต.โคกขาม อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร
บริษัท ท็อปมัลติพริ้นทส์
30/8 หมู่ 1 ซ. - ถ. เจษฎาวิถี ต.โคกขาม อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร
63-318-611-0001-0001
630081
29/01/2563 บริษัท แปซิฟิค แคท แค็พ จำกัด
9/9 หมู่ 12 ซ. ไอยรา 6/1 ถ. เทพกุญชร 2 ต.คลองสอง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
บริษัท แปซิฟิค แคท แค็พ จำกัด
19/9 หมู่ 13 ซ. - ถ. ไอยรา ต.คลองสอง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
63-324-606-0001-0002
630082
29/01/2563 บริษัท ฮิตาชิ แคปปิตอล (ประเทศไทย) จำกัด
87/2 ชั้น 17 ซีอาร์ซี ทาวเวอร์ ออลซีซันส์คอมเพล็กซ์ หมู่ - ซ. - ถ. วิทยุ ต.ลุมพินี อ.ปทุมวัน จ.กรุงเทพมหานคร
บริษัท ซี เอ็น พรีซิชั่น พาร์ท จำกัด
69 หมู่ 8 ซ. - ถ. - ต.บ้านสร้าง อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา
62-308-306-0034-0034
630083
28/01/2563 บริษัท กรุงเทพแกรนด์แปซิฟิคลีส จำกัด (มหาชน)
175 อาคารสาธรซิตี้ทาวเวอร์ชั้น 10/1 หมู่ - ซ. - ถ. สาทรใต้ ต.ทุ่งมหาเมฆ อ.สาทร จ.กรุงเทพมหานคร
บริษัท วีอาร์ซัพพลายกรุ๊ป จำกัด
99/4 หมู่ 1 ซ. - ถ. - ต.บางคูวัด อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี
62-324-606-0020-0021
621578
28/01/2563 บริษัท แฟคเตอรี แอนด์ อีควิปเมนท์ กสิกรไทย จำกัด
400/22 หมู่ - ซ. - ถ. พหลโยธิน ต.สามเสนใน อ.พญาไท จ.กรุงเทพมหานคร
บริษัท เค.เอ็ม.แพ็กเกจจิ้ง จำกัด
99/99 หมู่ 11 ซ. สามัคคีสำเร็จ ถ. ศรีษะจระเข้ใหญ่-บัวโรย-อ่อนนุช ต.บางเสาธง อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ
62-326-209-0033-0033
630052
28/01/2563 บริษัท แฟคเตอรี แอนด์ อีควิปเมนท์ กสิกรไทย จำกัด
400/22 หมู่ - ซ. - ถ. พหลโยธิน ต.สามเสนใน อ.พญาไท จ.กรุงเทพมหานคร
บริษัท คุณนายสะอาด จำกัด
111/100 หมู่ 6 ซ. - ถ. สุขสวัสดิ์ ต.บางจาก อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ
63-326-909-0001-0001
630053
28/01/2563 บริษัท แฟคเตอรี แอนด์ อีควิปเมนท์ กสิกรไทย จำกัด
400/22 หมู่ - ซ. - ถ. พหลโยธิน ต.สามเสนใน อ.พญาไท จ.กรุงเทพมหานคร
โรงโม่หินเต็งไตรรัตน์
299 หมู่ 2 ซ. - ถ. ปางค่า-ผาตูบ ต.ผาสิงห์ อ.เมืองน่าน จ.น่าน
62-106-616-0007-0007
630067
28/01/2563 บริษัท แฟคเตอรี แอนด์ อีควิปเมนท์ กสิกรไทย จำกัด
400/22 หมู่ - ซ. - ถ. พหลโยธิน ต.สามเสนใน อ.พญาไท จ.กรุงเทพมหานคร
บริษัท เวลแม็ทซ์ ซัพพลายแอนด์เซอร์วิส จำกัด
42/30-31 หมู่ 8 ซ. - ถ. - ต.คลองสอง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
62-324-306-0044-0044
630072
27/01/2563 บริษัท กรุงเทพแกรนด์แปซิฟิคลีส จำกัด (มหาชน)
175 อาคารสาธรซิตี้ทาวเวอร์ชั้น 10/1 หมู่ - ซ. - ถ. สาทรใต้ ต.ทุ่งมหาเมฆ อ.สาทร จ.กรุงเทพมหานคร
ห้างหุ้นส่วนจำกัด รังสิตทองพูน เอ็นจิเนียริ่ง
15 หมู่ - ซ. รังสิต-นครนายก 25 ซอย 2 ถ. - ต.ประชาธิปัตย์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี
62-324-306-0041-0041
621576
27/01/2563 บริษัท กรุงเทพแกรนด์แปซิฟิคลีส จำกัด (มหาชน)
175 อาคารสาธรซิตี้ทาวเวอร์ชั้น 10/1 หมู่ - ซ. - ถ. สาทรใต้ ต.ทุ่งมหาเมฆ อ.สาทร จ.กรุงเทพมหานคร
บริษัท พี.ซี.เอ็น. เทค ซิสเต็ม จำกัด
36/27 หมู่ 1 ซ. - ถ. - ต.บึงคำพร้อย อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี
62-324-306-0042-0043
621577
27/01/2563 บริษัท กรุงเทพแกรนด์แปซิฟิคลีส จำกัด (มหาชน)
175 อาคารสาธรซิตี้ทาวเวอร์ชั้น 10/1 หมู่ - ซ. - ถ. สาทรใต้ ต.ทุ่งมหาเมฆ อ.สาทร จ.กรุงเทพมหานคร
บริษัท โมรอล พรีซีชั่น จำกัด
75/116 หมู่ 11 ซ. - ถ. - ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
62-324-306-0038-0038
621579
27/01/2563 บริษัท กรุงเทพแกรนด์แปซิฟิคลีส จำกัด (มหาชน)
175 อาคารสาธรซิตี้ทาวเวอร์ชั้น 10/1 หมู่ - ซ. - ถ. สาทรใต้ ต.ทุ่งมหาเมฆ อ.สาทร จ.กรุงเทพมหานคร
บริษัท แอสโซซิเอท บรรจุภัณฑ์ จำกัด
102/7 หมู่ 6 ซ. - ถ. บางนา-ตราด ต.บางวัว อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา
62-309-209-0001-0001
630034
27/01/2563 บริษัท กระสอบเกษตร จำกัด
613-617 หมู่ - ซ. - ถ. ทรงวาด ต.จักรวรรดิ อ.สัมพันธวงศ์ จ.กรุงเทพมหานคร
บริษัท กระสอบเกษตร จำกัด
226 นิคมอุตสาหกรรมบางปู หมู่ 4 ซ. - ถ. - ต.แพรกษา อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ
62-326-606-0132-0133
630041
27/01/2563 บริษัท เทลซัน เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด
7/473 หมู่ 6 ซ. - ถ. - ต.มาบยางพร อ.ปลวกแดง จ.ระยอง
  63-314-401-0001-0016
630084

จำนวนเครื่องจักร

593

เครื่อง

จำนวนรายการ

117

รายการ


มีปัญหาในการใช้โปรแกรม กรุณาติดต่อที่ หมายเลขโทรศัพท์ 0 2202 4138 => คุณสิริกัญญา อัปโมกข์