รายชื่อผู้ได้รับเอกสารสิทธิ์

หนังสือสำคัญแสดงการจดทะเบียนเครื่องจักร (ย้อนหลัง 30 วัน)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0-2202-4059 ก่อนไปรับเอกสาร

หมายเหตุ (ระบบเปิดให้บริการวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.00-17.00 น.)

วันที่

ผู้ถือกรรมสิทธิ์

ที่ตั้งเครื่องจักร

เลขทะเบียน / เลข ร2/1
20/09/2562 บริษัท เซอร์คิต อินดัสตรีส์ จำกัด
329,329/1 หมู่ 2 ซ. - ถ. เศรษฐกิจ ต.อ้อมน้อย อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร
บริษัท เซอร์คิต อินดัสตรีส์ จำกัด
329,329/1 หมู่ 2 ซ. - ถ. ต.อ้อมน้อย อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร
62-318-402-0001-0005
620937
20/09/2562 บริษัท ไทย ฟู้ดส์ สไวน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
1010 อาคารชินวัตรทาวเวอร์ 3 ชั้น 12 หมู่ - ซ. - ถ. วิภาวดีรังสิต ต.จตุจักร อ.จตุจักร จ.กรุงเทพมหานคร
บริษัท ไทย ฟู้ดส์ สไวน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
42 หมู่ 2 ซ. - ถ. - ต.บ่อกวางทอง อ.บ่อทอง จ.ชลบุรี
62-311-101-0001-0012
620958
20/09/2562 บริษัท แฟคเตอรี แอนด์ อีควิปเมนท์ กสิกรไทย จำกัด
400/22 หมู่ - ซ. - ถ. พหลโยธิน ต.สามเสนใน อ.พญาไท จ.กรุงเทพมหานคร
บริษัท พัทยาไอซ์ จำกัด
127/6 หมู่ 5 ซ. บางละมุง 13/1-2 ถ. - ต.บางละมุง อ.บางละมุง จ.ชลบุรี
62-311-110-0001-0001
621034
20/09/2562 บริษัท แฟคเตอรี แอนด์ อีควิปเมนท์ กสิกรไทย จำกัด
400/22 หมู่ - ซ. - ถ. พหลโยธิน ต.สามเสนใน อ.พญาไท จ.กรุงเทพมหานคร
ห้างหุ้นส่วนจำกัด กระจก ภ เพิ่มทรัพย์
21 หมู่ - ซ. พระยาสุเรนทร์ 30 แยก 9 ถ. - ต.บางชัน อ.คลองสามวา จ.กรุงเทพมหานคร
62-323-304-0001-0003
621037
20/09/2562 บริษัท ชนะชัย ทิพย์วารี (น้ำโสม) จำกัด
372 หมู่ 3 ซ. - ถ. - ต.นางัว อ.น้ำโสม จ.อุดรธานี
บริษัท ชนะชัย ทิพย์วารี (น้ำโสม) จำกัด
372 หมู่ 3 ซ. - ถ. 2 ต.นางัว อ.น้ำโสม จ.อุดรธานี
62-201-110-0009-0010
621051
19/09/2562 บริษัท สแตนดาร์ดเคเบิ้ล จำกัด
168 หมู่ 9 ซ. กลับเจริญ1 ถ. สุขสวัสดิ์ ต.บางจาก อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ
  62-326-404-0001-0001
620900
19/09/2562 บริษัท ทองธารา เบฟ จำกัด
222/113 หมู่ 7 ซ. - ถ. - ต.คลองสวนพลู อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา
บริษัท ทองธารา เบฟ จำกัด
123 หมู่ 3 ซ. - ถ. - ต.สามบัณฑิต อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา
62-308-114-0001-0005
620944
19/09/2562 บริษัท กรุงเทพแกรนด์แปซิฟิคลีส จำกัด (มหาชน)
175 อาคารสาธรซิตี้ทาวเวอร์ชั้น 10/1 หมู่ - ซ. - ถ. สาทรใต้ ต.ทุ่งมหาเมฆ อ.สาทร จ.กรุงเทพมหานคร
บริษัท พี.เจ.พี.อินเตอร์ เทรดดิ้ง จำกัด
99/999 หมู่ 12 ซ. - ถ. - ต.อ้อมน้อย อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร
62-318-611-0025-0025
620950
19/09/2562 บริษัท กรุงเทพแกรนด์แปซิฟิคลีส จำกัด (มหาชน)
175 อาคารสาธรซิตี้ทาวเวอร์ชั้น 10/1 หมู่ - ซ. - ถ. สาทรใต้ ต.ทุ่งมหาเมฆ อ.สาทร จ.กรุงเทพมหานคร
บริษัท ธนทรัพย์ เปเปอร์ แอนด์ รีไซเคิล จำกัด
2/4 หมู่ 3 ซ. - ถ. - ต.ชัยมงคล อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร
62-318-209-0018-0018
620974
19/09/2562 บริษัท เจริญกิจธารา จำกัด
73 หมู่ 8 ซ. - ถ. บางแพ-สมุทรสงคราม ต.ดำเนินสะดวก อ.ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี
  62-319-110-0003-0004
621049
18/09/2562 บริษัท ไทย ฟู้ดส์ อาหารสัตว์ จำกัด
1010 อาคารชินวัตรทาวเวอร์ 3 ชั้นที่ 12 หมู่ - ซ. - ถ. วิภาวดีรังสิต ต.จตุจักร อ.จตุจักร จ.กรุงเทพมหานคร
บริษัท ไทยฟู้ดส์ อาหารสัตว์ จำกัด
119 หมู่ 3 ซ. - ถ. มาลัยแมน ต.สระพังลาน อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี
62-322-112-0001-0001
620844
18/09/2562 บริษัท ไทย ฟู้ดส์ อาหารสัตว์ จำกัด
1010 หมู่ - ซ. อาคารชินวัตรทาวเวอร์ 3 ชั้น 12 ถ. วิภาวดีรังสิต ต.จตุจักร อ.จตุจักร จ.กรุงเทพมหานคร
  62-322-112-0026-0029
620874
18/09/2562 บริษัท ไทย ฟู้ดส์ อาหารสัตว์ จำกัด
1010 หมู่ - ซ. อาคารชินวัตรทาวเวอร์ 3 ชั้น 12 ถ. วิภาวดีรังสิต ต.จตุจักร อ.จตุจักร จ.กรุงเทพมหานคร
  62-322-112-0002-0025
620907
18/09/2562 บริษัท บีเอสแอล ลีสซิ่ง จำกัด
175 อาคารสาธรซิตี้ทาวเวอร์ ชั้น 19 หมู่ - ซ. - ถ. สาทรใต้ ต.ทุ่งมหาเมฆ อ.สาทร จ.กรุงเทพมหานคร
บริษัท อมาล์เลียน เอ็นเตอร์ไพรส์ (ไทยแลนด์) จำกัด
673 ในเขตประกอบการเสรี นิคมอุตสาหกรรมบางปู หมู่ 4 ซ. - ถ. - ต.แพรกษา อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ
62-326-402-0008-0008
620910
18/09/2562 บริษัท คอมมิวเวล เอ็นเตอร์ไพรส์ (ไทยแลนด์) จำกัด
78/19 หมู่ 5 ซ. - ถ. ทางเข้าโรงไฟฟ้าบางปะกง ต.ท่าข้าม อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา
บริษัท คอมมิวเวล เอ็นเตอร์ไพรส์ (ไทยแลนด์) จำกัด
78/17 หมู่ 5 ซ. - ถ. ทางเข้าโรงไฟฟ้าบางปะกง ต.ท่าข้าม อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา
62-309-306-0019-0063
620939
18/09/2562 บริษัท ยัสปาลแอนด์ซันส์ จำกัด
49 หมู่ 9 ซ. ร่วมใจ ถ. บางนา-ตราด กม.19 ต.บางโฉลง อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ
บริษัท ยัสปาลแอนด์ซันส์ จำกัด
49 หมู่ 9 ซ. ร่วมใจ ถ. บางนา-ตราด ต.บางโฉลง อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ
62-326-204-0001-0001
620945
18/09/2562 บริษัท บีเอสแอล ลีสซิ่ง จำกัด
175 อาคารสาธรซิตี้ทาวเวอร์ ชั้น 19 หมู่ - ซ. - ถ. สาทรใต้ ต.ทุ่งมหาเมฆ อ.สาทร จ.กรุงเทพมหานคร
บริษัท ออล เมทัลเวิร์ค จำกัด
591/71 หมู่ 3 ซ. - ถ. แพรกษา ต.แพรกษา อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ
62-326-306-0007-0011
620953
18/09/2562 บริษัท บีเอสแอล ลีสซิ่ง จำกัด
175 อาคารสาธรซิตี้ทาวเวอร์ ชั้น 19 หมู่ - ซ. - ถ. สาทรใต้ ต.ทุ่งมหาเมฆ อ.สาทร จ.กรุงเทพมหานคร
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ประทีปจักรกล
98/4 หมู่ 19 ซ. สุขสวัสดิ์ 66 ถ. สุขสวัสดิ์ ต.บางพึ่ง อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ
62-326-307-0001-0004
620954
18/09/2562 บริษัท เอเชียน มารีน เซอร์วิสส์ จำกัด (มหาชน)
128 หมู่ 3 ซ. - ถ. สุขสวัสดิ์ ต.แหลมฟ้าผ่า อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ
  62-326-501-0001-0001
620955
18/09/2562 บริษัท แฟคเตอรี แอนด์ อีควิปเมนท์ กสิกรไทย จำกัด
400/22 หมู่ - ซ. - ถ. พหลโยธิน ต.สามเสนใน อ.พญาไท จ.กรุงเทพมหานคร
บริษัท ณัฐธนาธร จำกัด
333/77-78 หมู่ - ซ. - ถ. บางกรวย-ไทรน้อย ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี
62-325-201-0001-0005
620976
18/09/2562 บริษัท กรุงเทพแกรนด์แปซิฟิคลีส จำกัด (มหาชน)
175 อาคารสาธรซิตี้ทาวเวอร์ ชั้น 10/1 หมู่ - ซ. - ถ. สาทรใต้ ต.ทุ่งมหาเมฆ อ.สาทร จ.กรุงเทพมหานคร
บริษัท เอ-เทค ทูลส์ แอนด์ ดาย จำกัด
827 หมู่ 3 ซ. เทศบาลบางปู 7 ถ. ท้ายบ้าน ต.ท้ายบ้าน อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ
62-326-306-0106-0106
620977
18/09/2562 บริษัท กรุงเทพแกรนด์แปซิฟิคลีส จำกัด (มหาชน)
175 อาคารสาธรซิตี้ทาวเวอร์ชั้น 10/1 หมู่ - ซ. - ถ. สาทรใต้ ต.ทุ่งมหาเมฆ อ.สาทร จ.กรุงเทพมหานคร
บริษัท สมภาร ทรูซายน์ จำกัด
42 หมู่ - ซ. บางกระดี่ 8 ถ. - ต.แสมดำ อ.บางขุนเทียน จ.กรุงเทพมหานคร
62-323-306-0023-0023
620978
17/09/2562 บริษัท แฟคเตอรี แอนด์ อีควิปเมนท์ กสิกรไทย จำกัด
400/22 หมู่ - ซ. - ถ. พหลโยธิน ต.สามเสนใน อ.พญาไท จ.กรุงเทพมหานคร
บริษัท โคลท์ เทคนิคัล จำกัด
68/59 หมู่ 3 ซ. - ถ. - ต.บ้านฉาง อ.บ้านฉาง จ.ระยอง
62-314-406-0001-0001
621031
13/09/2562 บริษัท อยุธยา ดีเวลลอปเม้นท์ ลีสซิ่ง จำกัด
550 อาคารกรุงศรี เพลินจิต ทาวเวอร์ ชั้น 14 หมู่ - ซ. - ถ. เพลินจิต ต.ลุมพินี อ.ปทุมวัน จ.กรุงเทพมหานคร
บริษัท ซี.เอ็น.ไอ.เอ็นจิเนียริ่ง ซัพพลาย จำกัด
8/9 หมู่ 15 ซ. - ถ. - ต.คลองนครเนื่องเขต อ.เมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา
62-309-306-0067-0067
620998
13/09/2562 บริษัท ทิสโก้ โตเกียว ลีสซิ่ง จำกัด
48/30 อาคารทิสโก้ ทาวเวอร์ ชั้น 16 หมู่ - ซ. - ถ. สาทรเหนือ ต.สีลม อ.บางรัก จ.กรุงเทพมหานคร
บริษัท ที.กรุงไทยอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)
59 หมู่ 6 ซ. - ถ. กิ่งแก้ว ต.ราชาเทวะ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ
62-326-606-0099-0100
621002
13/09/2562 นายวิเชียร แก้วคำมูล
76 หมู่ 6 ซ. - ถ. - ต.แม่สาว อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่
นายวิเชียร แก้วคำมูล
76 หมู่ 6 ซ. - ถ. - ต.แม่สาว อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่
62-101-116-0001-0002
621041
12/09/2562 บริษัท ไทย ฟู้ดส์ อาหารสัตว์ จำกัด
1010 อาคารชินวัตรทาวเวอร์ 3 ชั้นที่ 12 หมู่ - ซ. - ถ. วิภาวดีรังสิต ต.จตุจักร อ.จตุจักร จ.กรุงเทพมหานคร
บริษัท ไทย ฟู้ดส์ อาหารสัตว์ จำกัด
259 หมู่ 7 ซ. - ถ. - ต.บ้านนา อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี
62-310-112-0020-0020
620750
12/09/2562 บริษัท ไทย ฟู้ดส์ อาหารสัตว์ จำกัด
1010 หมู่ - ซ. อาคารชินวัตรทาวเวอร์ 3 ชั้น 12 ถ. วิภาวดีรังสิต ต.จตุจักร อ.จตุจักร จ.กรุงเทพมหานคร
  62-310-112-0001-0019
620751
12/09/2562 บริษัท ซินโก เทคโนโลยี จำกัด
76 หมู่ 3 ซ. - ถ. - ต.บึงบอน อ.หนองเสือ จ.ปทุมธานี
  62-324-310-0004-0007
620989
12/09/2562 บริษัท ยามาโตะ อีสเทิร์น จำกัด
150/61 หมู่ 9 ซ. - ถ. - ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี
บริษัท ยามาโตะ อีสเทิร์น จำกัด
150/61 นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง (แหลมฉบัง) หมู่ 9 ซ. - ถ. - ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี
62-311-306-0056-0058
620993
12/09/2562 บริษัท กรุงเทพแกรนด์แปซิฟิคลีส จำกัด (มหาชน)
175 อาคารสาธรซิตี้ทาวเวอร์ชั้น 10/1 หมู่ - ซ. - ถ. สาทรใต้ ต.ทุ่งมหาเมฆ อ.สาทร จ.กรุงเทพมหานคร
เกาะโพธิ์ไฮดรอลิค
308 หมู่ 4 ซ. - ถ. เกาะโพธิ์-สามแยก ต.ท่าบุญมี อ.เกาะจันทร์ จ.ชลบุรี
62-311-306-0054-0054
620994
12/09/2562 บริษัท ทิสโก้ โตเกียว ลีสซิ่ง จำกัด
48/30 อาคารทิสโก้ ทาวเวอร์ ชั้น 16 หมู่ - ซ. - ถ. สาทรเหนือ ต.สีลม อ.บางรัก จ.กรุงเทพมหานคร
-(นายชยพล เตชะเพิ่มผล)
50 หมู่ 4 ซ. - ถ. - ต.ทุ่งลูกนก อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม
62-320-112-0005-0005
620995
12/09/2562 บริษัท บีโอที ลีส (ประเทศไทย) จำกัด
54 อาคารหะรินธร ชั้น 4 หมู่ - ซ. - ถ. สาทรเหนือ ต.สีลม อ.บางรัก จ.กรุงเทพมหานคร
  62-319-216-0003-0007
620996
12/09/2562 บริษัท บีโอที ลีส (ประเทศไทย) จำกัด
54 อาคารหะรินธร ชั้น 4 หมู่ - ซ. - ถ. สาทรเหนือ ต.สีลม อ.บางรัก จ.กรุงเทพมหานคร
บริษัท โกลบอล ไทย ดีโป จำกัด
31/14 หมู่ 3 ซ. - ถ. บางนา-ตราด กม.23 ต.บางเสาธง อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ
62-326-707-0002-0003
621001
12/09/2562 บริษัท ปราจีนบุรี เหมืองหิน จำกัด
123 หมู่ 2 ซ. ถ. ต.วังท่าช้าง อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี
  62-310-616-0001-0008
621018
12/09/2562 บริษัท บีโอที ลิส (ประเทศไทย) จำกัด
54 อาคารหะรินธร ชั้น 4 หมู่ ซ. ถ. สาทรเหนือ ต.สีลม อ.บางรัก จ.กรุงเทพมหานคร
บริษัท ทรีบี เคเบิล จำกัด
55/56 หมู่ 6 ซ. - ถ. - ต.ลาดหลุมแก้ว อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี
62-324-310-0001-0001
621020
12/09/2562 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจริญมอเตอร์(วิเชียรบุรี)
143 หมู่ 7 ซ. ถ. สระบุรี-หล่มสัก ต.สระประดู่ อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์
  62-114-502-0001-0010
621030
11/09/2562 บริษัท บีโอที ลีส (ประเทศไทย) จำกัด
54 อาคารหะรินธร ชั้น 4 หมู่ - ซ. - ถ. สาทรเหนือ ต.สีลม อ.บางรัก จ.กรุงเทพมหานคร
บริษัท เอ็มอีซี แฮนด์ลิ่งส์ เซอร์วิส จำกัด
856 หมู่ - ซ. สุขุมวิท 101 (ซอยปุณณวิถี 28) ถ. - ต.บางจาก อ.พระโขนง จ.กรุงเทพมหานคร
62-323-707-0004-0004
620959
11/09/2562 บริษัท บีโอที ลีส (ประเทศไทย) จำกัด
54 อาคารหะรินธร ชั้น 4 หมู่ - ซ. - ถ. สาทรเหนือ ต.สีลม อ.บางรัก จ.กรุงเทพมหานคร
- (นายพรเทพ ก่อวัฒนมงคล)
558 หมู่ - ซ. ลาดพร้าว 101/1 แยก 16 ถ. - ต.คลองจั่น อ.บางกะปิ จ.กรุงเทพมหานคร
62-323-705-0001-0001
620961
11/09/2562 บริษัท มือทอง 04 จำกัด
6/2 หมู่ 1 ซ. - ถ. - ต.ไทรใหญ่ อ.ไทรน้อย จ.นนทบุรี
  62-325-614-0001-0001
620990
11/09/2562 บริษัท แฟคเตอรี แอนด์ อีควิปเมนท์ กสิกรไทย จำกัด
400/22 หมู่ - ซ. - ถ. พหลโยธิน ต.สามเสนใน อ.พญาไท จ.กรุงเทพมหานคร
บริษัท เบสท์เทคแอนด์เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
2002/1 หมู่ 2 ซ. - ถ. - ต.แสมสาร อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี
62-311-305-0003-0003
620992
11/09/2562 บริษัท อยุธยา ดีเวลลอปเม้นท์ ลีสซิ่ง จำกัด
550 อาคารกรุงศรี เพลินจิต ทาวเวอร์ ชั้น 14 หมู่ - ซ. - ถ. เพลินจิต ต.ลุมพินี อ.ปทุมวัน จ.กรุงเทพมหานคร
บริษัท ศิริวัฒนาอินเตอร์พริ้นท์ จำกัด (มหาชน)
14/8 หมู่ 12 ซ. - ถ. บางนา-ตราด กม.46 ต.บางปะกง อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา
62-309-611-0004-0005
620997
11/09/2562 บริษัท แฟคเตอรี แอนด์ อีควิปเมนท์ กสิกรไทย จำกัด
400/22 หมู่ - ซ. - ถ. พหลโยธิน ต.สามเสนใน อ.พญาไท จ.กรุงเทพมหานคร
บริษัท ไทยเทียนพาณิชย์ จำกัด
44/81 หมู่ 1 ซ. - ถ. - ต.บางเมือง อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ
62-326-209-0026-0026
621000
11/09/2562 บริษัท โรงน้ำแข็ง อ.ลักขณา (ดอยสะเก็ดกิจวารี) จำกัด
85 หมู่ 5 ซ. ถ. ต.เชิงดอย อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่
บริษัท โรงน้ำแข็ง อ.ลักขณา (ดอยสะเก็ดกิจวารี) จำกัด
85 หมู่ 5 ซ. ถ. ต.เชิงดอย อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่
62-101-110-0008-0008
621016
11/09/2562 บริษัท เจ.ยู.เอ็น.เอ็กซ์เพรส จำกัด
179 หมู่ 3 ซ. ถ. ต.ท่าโรงช้าง อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี
  62-401-607-0219-0282
621024
10/09/2562 บริษัท เอสทูเค ฟู้ดส์ จำกัด
111 หมู่ 2 ซ. - ถ. - ต.หนองยาว อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี
บริษัท เอสทูเค ฟู้ดส์ จำกัด
111 หมู่ 2 ซ. - ถ. - ต.หนองยาว อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี
62-306-101-0001-0009
620956
10/09/2562 บริษัท บีโอที ลีส (ประเทศไทย) จำกัด
54 อาคารหะรินธร ชั้น 4 หมู่ - ซ. - ถ. สาทรเหนือ ต.สีลม อ.บางรัก จ.กรุงเทพมหานคร
บริษัท สยามเอ็กเทนด์ จำกัด
40/591 หมู่ - ซ. นวลจันทร์ 16 ถ. - ต.นวลจันทร์ อ.บึงกุ่ม จ.กรุงเทพมหานคร
62-323-705-0002-0002
620960
10/09/2562 บริษัท ทีเอฟเอ็มเอส จำกัด
72 หมู่ 7 ซ. - ถ. - ต.สวนหลวง อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร
บริษัท ทีเอฟเอ็มเอส จำกัด
160 หมู่ 3 ซ. - ถ. - ต.ช้างซ้าย อ.พระพรหม จ.นครศรีธรรมราช
62-404-112-0001-0024
621007
10/09/2562 บริษัท เอเซียฟาร์ม แอนด์ ฟูดส์ จำกัด
9/13 หมู่ 7 ซ. สยามพัฒนา ถ. ต.บางหัวเสือ อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ
บริษัท เอเซียฟาร์ม แอนด์ ฟูดส์ จำกัด
129 หมู่ 7 ซ. ถ. หมู่บ้านศิลาทอง ต.เขาหินซ้อน อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา
62-309-101-0030-0065
621008
09/09/2562 บริษัท กรุงเทพแกรนด์แปซิฟิคลีส จำกัด (มหาชน)
175 อาคารสาธรซิตี้ทาวเวอร์ชั้น 10/1 หมู่ - ซ. - ถ. สาทรใต้ ต.ทุ่งมหาเมฆ อ.สาทร จ.กรุงเทพมหานคร
บริษัท เอช แอนด์ เจ จำกัด
217 หมู่ 2 ซ. - ถ. - ต.หนองบอนแดง อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี
62-311-606-0019-0019
620876
09/09/2562 บริษัท แฟคเตอรี แอนด์ อีควิปเมนท์ กสิกรไทย จำกัด
400/22 หมู่ - ซ. - ถ. พหลโยธิน ต.สามเสนใน อ.พญาไท จ.กรุงเทพมหานคร
บริษัท นำยงอุตสาหกรรมเคมี จำกัด
99/98 หมู่ 7 ซ. - ถ. วัดศรีวารีน้อย ต.บางโฉลง อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ
62-326-606-0095-0097
620923
09/09/2562 บริษัท ภัทร คอนเทนเนอร์ จำกัด
19/39 หมู่ - ซ. สินสุข ถ. นวมินทร์ ต.คลองกุ่ม อ.บึงกุ่ม จ.กรุงเทพมหานคร
บริษัท ภัทร คอนเทนเนอร์ จำกัด
4/21-2 หมู่ 13 ซ. - ถ. - ต.หนองจอก อ.หนองจอก จ.กรุงเทพมหานคร
62-323-110-0001-0001
620925
09/09/2562 บริษัท กรุงเทพแกรนด์แปซิฟิคลีส จำกัด (มหาชน)
175 อาคารสาธรซิตี้ทาวเวอร์ชั้น 10/1 หมู่ - ซ. - ถ. สาทรใต้ ต.ทุ่งมหาเมฆ อ.สาทร จ.กรุงเทพมหานคร
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฟู้ด เบล์ทติ้ง แอนด์ เทฟล่อน
39/9 หมู่ 8 ซ. - ถ. - ต.คูบางหลวง อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี
62-324-306-0032-0032
620947
09/09/2562 บริษัท กรุงเทพแกรนด์แปซิฟิคลีส จำกัด (มหาชน)
175 อาคารสาธรซิตี้ทาวเวอร์ชั้น 10/1 หมู่ - ซ. - ถ. สาทรใต้ ต.ทุ่งมหาเมฆ อ.สาทร จ.กรุงเทพมหานคร
บริษัท แซพเพอร์ พรีซิชั่น โมลด์ จำกัด
70 หมู่ 11 ซ. - ถ. - ต.บางพระ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี
62-311-306-0037-0037
620951
09/09/2562 บริษัท ไอเอฟเอส แคปปิตอล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
1168/55 อาคารลุมพินีทาวเวอร์ ชั้นที่ 20 หมู่ - ซ. - ถ. พระรามสี่ ต.ทุ่งมหาเมฆ อ.สาทร จ.กรุงเทพมหานคร
บริษัท พี.วี.คาสติ้ง แอนด์ แมชชีน จำกัด
1/8 หมู่ 3 ซ. - ถ. บ้านหนามแดง-บ้านคลองประเวศบุรีรมย์ ต.หนามแดง อ.เมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา
62-309-302-0001-0002
620957
09/09/2562 นายธนเมศฐ นิธิกรกุลสิทธิ์
194/2 หมู่ 1 ซ. ถ. ต.บุ่ง อ.เมืองอำนาจเจริญ จ.อำนาจเจริญ
  62-219-107-0001-0003
621006
06/09/2562 บริษัท แฟคเตอรี แอนด์ อีควิปเมนท์ กสิกรไทย จำกัด
400/22 หมู่ - ซ. - ถ. พหลโยธิน ต.สามเสนใน อ.พญาไท จ.กรุงเทพมหานคร
บริษัท ซาคุ พรีซิชั่น ไดคาสติ้ง (ประเทศไทย) จำกัด
56/6 หมู่ 20 ซ. - ถ. พหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
62-324-502-0003-0005
620817
06/09/2562 บริษัท อยุธยา ดีเวลลอปเม้นท์ ลีสซิ่ง จำกัด
อาคารกรุงศรี เพลินจิต ทาวเวอร์ ชั้น 14 เลขที่ 550 หมู่ - ซ. - ถ. เพลินจิต ต.ลุมพินี อ.ปทุมวัน จ.กรุงเทพมหานคร
บริษัท เอ็ม เค วู้ดเทค จำกัด
78 หมู่ 4 ซ. คลองมะเดื่อ 13 ถ. เศรษฐกิจ 1 ต.คลองมะเดื่อ อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร
62-318-609-0008-0008
620946
06/09/2562 บริษัท ลี้ไฟเบอร์บอร์ด จำกัด
22/3 หมู่ 4 ซ. - ถ. - ต.นาดี อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร
บริษัท ลี้ไฟเบอร์บอร์ด จำกัด
22/3 หมู่ 4 ซ. - ถ. เศรษฐกิจ ต.นาดี อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร
62-318-210-0001-0002
620979
06/09/2562 บริษัท เซฟกลัฟ จำกัด
63/26 หมู่ 1 ซ. ถ. ต.ทุ่งรัง อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี
  62-401-605-0098-0106
620988
05/09/2562 บริษัท ฮ็อทแอนด์คูลแชมเบอร์ ไดคัสติ้ง จำกัด
11 หมู่ - ซ. อนามัยงามเจริญ 22 ถ. - ต.ท่าข้าม อ.บางขุนเทียน จ.กรุงเทพมหานคร
บริษัท ฮ็อทแอนด์คูลแชมเบอร์ ไดคัสติ้ง จำกัด
11 หมู่ - ซ. อนามัยงามเจริญ 22 ถ. - ต.ท่าข้าม อ.บางขุนเทียน จ.กรุงเทพมหานคร
62-323-306-0017-0019
620859
05/09/2562 บริษัท ฮ็อทแอนด์คูลแชมเบอร์ ไดคัสติ้ง จำกัด
11 หมู่ - ซ. อนามัยงามเจริญ 22 ถ. - ต.ท่าข้าม อ.บางขุนเทียน จ.กรุงเทพมหานคร
บริษัท ฮ็อทแอนด์คูลแชมเบอร์ ไดคัสติ้ง จำกัด
29/13 หมู่ 5 ซ. - ถ. พันท้ายนรสิงห์-เจษฎาราม ต.พันท้ายนรสิงห์ อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร
62-318-306-0049-0054
620870
05/09/2562 บริษัท กรุงเทพแกรนด์แปซิฟิคลีส จำกัด (มหาชน)
175 อาคารสาธรซิตี้ทาวเวอร์ชั้น 10/1 หมู่ - ซ. - ถ. สาทรใต้ ต.ทุ่งมหาเมฆ อ.สาทร จ.กรุงเทพมหานคร
บริษัท เคพีซี คาร์ตัน จำกัด
5/1 หมู่ 6 ซ. - ถ. - ต.เขาคันทรง อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี
62-311-209-0001-0002
620877
05/09/2562 บริษัท กรุงเทพแกรนด์แปซิฟิคลีส จำกัด (มหาชน)
175 อาคารสาธรซิตี้ทาวเวอร์ชั้น 10/1 หมู่ - ซ. - ถ. สาทรใต้ ต.ทุ่งมหาเมฆ อ.สาทร จ.กรุงเทพมหานคร
บริษัท สตาร์ ทรัค แอนด์ บัส จำกัด
49/9 หมู่ 16 ซ. - ถ. - ต.บางปะกง อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา
62-309-502-0001-0001
620878
05/09/2562 บริษัท กรุงเทพแกรนด์แปซิฟิคลีส จำกัด (มหาชน)
175 อาคารสาธรซิตี้ทาวเวอร์ชั้น 10/1 หมู่ - ซ. - ถ. สาทรใต้ ต.ทุ่งมหาเมฆ อ.สาทร จ.กรุงเทพมหานคร
บริษัท เอส.ดี.เทคนิคัล จำกัด
98/2 หมู่ 8 ซ. - ถ. - ต.บ่อกวางทอง อ.บ่อทอง จ.ชลบุรี
62-311-306-0051-0051
620881
05/09/2562 บริษัท กรุงเทพแกรนด์แปซิฟิคลีส จำกัด (มหาชน)
175 อาคารสาธรซิตี้ทาวเวอร์ชั้น 10/1 หมู่ - ซ. - ถ. สาทรใต้ ต.ทุ่งมหาเมฆ อ.สาทร จ.กรุงเทพมหานคร
บริษัท เอ็น.เอส.ที. แมชชีนเนอรี่ จำกัด
47 หมู่ 3 ซ. - ถ. - ต.บางวัว อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา
62-309-306-0064-0064
620882
05/09/2562 บริษัท ฮิตาชิ แคปปิตอล (ประเทศไทย) จำกัด
87/2 ชั้น 17 ซีอาร์ซี ทาวเวอร์ ออลซีซันส์คอมเพล็กซ์ หมู่ - ซ. - ถ. วิทยุ ต.ลุมพินี อ.ปทุมวัน จ.กรุงเทพมหานคร
บริษัท ต้นไม้เพรส จำกัด
1053/10 หมู่ - ซ. - ถ. เอกชัย ต.คลองบางบอน อ.บางบอน จ.กรุงเทพมหานคร
62-323-611-0021-0021
620899
05/09/2562 บริษัท แฟคเตอรี แอนด์ อีควิปเมนท์ กสิกรไทย จำกัด
400/22 หมู่ - ซ. - ถ. พหลโยธิน ต.สามเสนใน อ.พญาไท จ.กรุงเทพมหานคร
บริษัท นำยงอุตสาหกรรมเคมี จำกัด
99 หมู่ 7 ซ. วัดศรีวารีน้อย ถ. บางนา-ตราด ต.บางโฉลง อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ
62-326-606-0098-0098
620916
05/09/2562 บริษัท แฟคเตอรี แอนด์ อีควิปเมนท์ กสิกรไทย จำกัด
400/22 หมู่ - ซ. - ถ. พหลโยธิน ต.สามเสนใน อ.พญาไท จ.กรุงเทพมหานคร
บริษัท ซ๋งเยี้ย (ประเทศไทย) จำกัด
111/6 หมู่ 2 ซ. - ถ. - ต.ท่าจีน อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร
62-318-309-0010-0013
620919
05/09/2562 บริษัท แฟคเตอรี แอนด์ อีควิปเมนท์ กสิกรไทย จำกัด
400/22 หมู่ - ซ. - ถ. พหลโยธิน ต.สามเสนใน อ.พญาไท จ.กรุงเทพมหานคร
บริษัท นำยงอุตสาหกรรมเคมี จำกัด
99/98 หมู่ 7 ซ. - ถ. วัดศรีวารีน้อย ต.บางโฉลง อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ
62-326-606-0094-0094
620924
05/09/2562 บริษัท สมจิตต์ พลาสแพค จำกัด
8/1 หมู่ - ซ. คุ้มเกล้า 48 ถ. คุ้มเกล้า ต.ลำปลาทิว อ.ลาดกระบัง จ.กรุงเทพมหานคร
บริษัท สมจิตต์ พลาสแพค จำกัด
8/1 หมู่ - ซ. คุ้มเกล้า 48 ถ. คุ้มเกล้า ต.ลำปลาทิว อ.ลาดกระบัง จ.กรุงเทพมหานคร
62-323-606-0003-0007
620926
05/09/2562 บริษัท ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)
191 หมู่ - ซ. - ถ. สาทรใต้ ต.ยานนาวา อ.สาทร จ.กรุงเทพมหานคร
  62-318-204-0002-0003
620928
05/09/2562 บริษัท ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)
191 หมู่ - ซ. - ถ. สาทรใต้ ต.ยานนาวา อ.สาทร จ.กรุงเทพมหานคร
  62-318-306-0055-0055
620929
05/09/2562 บริษัท กรุงเทพแกรนด์แปซิฟิคลีส จำกัด (มหาชน)
175 อาคารสาธรซิตี้ทาวเวอร์ชั้น 10/1 หมู่ - ซ. - ถ. สาทรใต้ ต.ทุ่งมหาเมฆ อ.สาทร จ.กรุงเทพมหานคร
บริษัท ทีไฟว์ เปเปอร์ แพลเลท จำกัด
971 หมู่ 5 ซ. สุนทรวสุ ถ. แพรกษา ต.แพรกษาใหม่ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ
62-326-110-0001-0001
620930
05/09/2562 บริษัท กรุงเทพแกรนด์แปซิฟิคลีส จำกัด (มหาชน)
175 อาคารสาธรซิตี้ทาวเวอร์ชั้น 10/1 หมู่ - ซ. - ถ. สาทรใต้ ต.ทุ่งมหาเมฆ อ.สาทร จ.กรุงเทพมหานคร
  62-309-306-0066-0066
620931
05/09/2562 นางสาวศิริวรรณ นุชสวาท
14/204 หมู่ 11 ซ. - ถ. - ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
- (นางสาวศิริวรรณ นุชสวาท)
23/20 หมู่ 13 ซ. ไอยรา 6/3 ถ. - ต.คลองสอง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
62-324-103-0048-0050
620966
05/09/2562 บริษัท ส. อรุณ คอนกรีต ปทุมธานี จำกัด
149/1 หมู่ 6 ซ. - ถ. - ต.สระแก้ว อ.เมือง จ.กำแพงเพชร
  62-324-615-0001-0002
620986
04/09/2562 บริษัท ตะวันแดง 1999 จำกัด
462/61 หมู่ - ซ. - ถ. พระราม 3 ต.ช่องนนทรี อ.ยานนาวา จ.กรุงเทพมหานคร
บริษัท ตะวันแดง 1999 จำกัด
88 หมู่ 15 ซ. - ถ. - ต.หนองแซง อ.หันคา จ.ชัยนาท
62-305-113-0001-0027
620687
04/09/2562 บริษัท สยาม สตีล มิลล์ เซอร์วิสเซส จำกัด
177/1 อาคารบางกอกสหประกันภัย ชั้น 12 ยูนิต 5 หมู่ - ซ. - ถ. สุรวงศ์ ต.สุริยวงศ์ อ.บางรัก จ.กรุงเทพมหานคร
  62-306-809-0001-0007
620832
04/09/2562 บริษัท ไอเอฟเอส แคปปิตอล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
1168/55 อาคารลุมพินีทาวเวอร์ ชั้นที่ 20 หมู่ - ซ. - ถ. พระรามสี่ ต.ทุ่งมหาเมฆ อ.สาทร จ.กรุงเทพมหานคร
บริษัท ไทย ดีจีที จำกัด
132/1 หมู่ 1 ซ. - ถ. - ต.เขาไม้แก้ว อ.บางละมุง จ.ชลบุรี
62-311-311-0001-0010
620873
04/09/2562 บริษัท กรุงเทพแกรนด์แปซิฟิคลีส จำกัด (มหาชน)
175 อาคารสาธรซิตี้ทาวเวอร์ชั้น 10/1 หมู่ - ซ. - ถ. สาทรใต้ ต.ทุ่งมหาเมฆ อ.สาทร จ.กรุงเทพมหานคร
บริษัท ประดิษฐ์ ไฮดรอลิก พาร์ท จำกัด
96/21,23 หมู่ 6 ซ. - ถ. - ต.บางน้ำจืด อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร
62-318-306-0056-0056
620875
04/09/2562 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เก้ากาญจน์
44 หมู่ 7 ซ. - ถ. - ต.ลำนารายณ์ อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี
  62-301-110-0003-0006
620948
04/09/2562 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เก้ากิรติ
6/6 หมู่ 6 ซ. - ถ. - ต.ป่าตาล อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี
  62-301-110-0001-0002
620949
04/09/2562 บริษัท เอส.ที.เชียงราย จำกัด
237 หมู่ 6 ซ. - ถ. - ต.ป่าอ้อดอนชัย อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย
บริษัท เอส.ที.เชียงราย จำกัด
237 หมู่ 6 ซ. ถ. ต.ป่าอ้อดอนชัย อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย
62-105-707-0001-0002
620981
03/09/2562 บริษัท บีเอสแอล ลีสซิ่ง จำกัด
175 อาคารสาธรซิตี้ทาวเวอร์ ชั้น 19 หมู่ - ซ. - ถ. สาทรใต้ ต.ทุ่งมหาเมฆ อ.สาทร จ.กรุงเทพมหานคร
บริษัท อมาล์เลียน เอ็นเตอร์ไพรส์ (ไทยแลนด์) จำกัด
673 ในเขตประกอบการเสรี นิคมอุตสาหกรรมบางปู หมู่ 4 ซ. - ถ. - ต.แพรกษา อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ
62-326-402-0005-0005
620893
03/09/2562 บริษัท บีเอสแอล ลีสซิ่ง จำกัด
175 อาคารสาธรซิตี้ทาวเวอร์ ชั้น 19 หมู่ - ซ. - ถ. สาทรใต้ ต.ทุ่งมหาเมฆ อ.สาทร จ.กรุงเทพมหานคร
บริษัท อมาล์เลียน เอ็นเตอร์ไพรส์ (ไทยแลนด์) จำกัด
673 ในเขตประกอบการเสรี นิคมอุตสาหกรรมบางปู หมู่ 4 ซ. - ถ. - ต.แพรกษา อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ
62-326-402-0006-0007
620894
03/09/2562 บริษัท บีเอสแอล ลีสซิ่ง จำกัด
175 อาคารสาธรซิตี้ทาวเวอร์ ชั้น 19 หมู่ - ซ. - ถ. สาทรใต้ ต.ทุ่งมหาเมฆ อ.สาทร จ.กรุงเทพมหานคร
บริษัท อมาล์เลียน เอ็นเตอร์ไพรส์ (ไทยแลนด์) จำกัด
673 ในเขตประกอบการเสรี นิคมอุตสาหกรรมบางปู หมู่ 4 ซ. - ถ. - ต.แพรกษา อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ
62-326-402-0004-0004
620895
03/09/2562 บริษัท บีเอสแอล ลีสซิ่ง จำกัด
175 อาคารสาธรซิตี้ทาวเวอร์ ชั้น 19 หมู่ - ซ. - ถ. สาทรใต้ ต.ทุ่งมหาเมฆ อ.สาทร จ.กรุงเทพมหานคร
  62-326-307-0005-0006
620896
03/09/2562 บริษัท กรุงเทพแกรนด์แปซิฟิคลีส จำกัด (มหาชน)
175 อาคารสาธรซิตี้ทาวเวอร์ ชั้น 10/1 หมู่ ซ. ถ. สาทรใต้ ต.ทุ่งมหาเมฆ อ.สาทร จ.กรุงเทพมหานคร
บริษัท อาร์เอสพี แมชชีนเนอรี่ จำกัด
233/39 หมู่ 3 ซ. - ถ. - ต.บ่อวิน อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี
62-311-306-0052-0053
620932
03/09/2562 บริษัท กรุงเทพแกรนด์แปซิฟิคลีส จำกัด (มหาชน)
175 อาคารสาธรซิตี้ทาวเวอร์ชั้น 10/1 หมู่ - ซ. - ถ. สาทรใต้ ต.ทุ่งมหาเมฆ อ.สาทร จ.กรุงเทพมหานคร
บริษัท บีเค อินเตอร์ จำกัด
172 หมู่ - ซ. - ถ. รามอินทรา ต.อนุสาวรีย์ อ.บางเขน จ.กรุงเทพมหานคร
62-323-306-0020-0020
620936
03/09/2562 บริษัท ฉลองกระจก เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด
3/3 หมู่ 2 ซ. - ถ. - ต.ฉลอง อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต
บริษัท ฉลองกระจก เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด
3/3 หมู่ 2 ซ. - ถ. เจ้าฟ้าตะวันออก ต.ฉลอง อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต
62-412-609-0003-0019
620972
03/09/2562 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปัณณพัฒน์รุ่งเรืองกิจ
201 หมู่ 9 ซ. ถ. ต.หนองหล่ม อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง
  62-104-116-0006-0006
620973
02/09/2562 บริษัท สตาร์โปร ซันวา อยุธยา โมดิฟาย สตาร์ช จำกัด
216/34 อาคารแอล.พี.เอ็น.ทาวเวอร์ ชั้นที่ 10 หมู่ - ซ. - ถ. นางลิ้นจี่ ต.ช่องนนทรี อ.ยานนาวา จ.กรุงเทพมหานคร
  62-308-106-0006-0014
620866
02/09/2562 บริษัท กรุงเทพแกรนด์แปซิฟิคลีส จำกัด (มหาชน)
175 อาคารสาธรซิตี้ทาวเวอร์ชั้น 10/1 หมู่ - ซ. - ถ. สาทรใต้ ต.ทุ่งมหาเมฆ อ.สาทร จ.กรุงเทพมหานคร
บริษัท อารีเจริญ จำกัด
191/27 หมู่ 1 ซ. - ถ. - ต.บางเพรียง อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ
62-326-306-0083-0083
620872
02/09/2562 บริษัท กรุงเทพแกรนด์แปซิฟิคลีส จำกัด (มหาชน)
175 อาคารสาธรซิตี้ทาวเวอร์ชั้น 10/1 หมู่ - ซ. - ถ. สาทรใต้ ต.ทุ่งมหาเมฆ อ.สาทร จ.กรุงเทพมหานคร
บริษัท แอดวานซ์ นาโน ออโต้เทค จำกัด
145/7-8 หมู่ 7 ซ. - ถ. - ต.บางโฉลง อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ
62-326-306-0084-0084
620883
02/09/2562 บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล พาวเวอร์ กรุ๊ป จำกัด
48/99 หมู่ 1 ซ. - ถ. - ต.คอกกระบือ อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร
  62-318-403-0015-0033
620905
02/09/2562 บริษัท เจ้อเจียง จงเย่ว อิเล็คทริค จำกัด
48/378 หมู่ 1 ซ. - ถ. - ต.คอกกระบือ อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร
บริษัท เจ้อเจียง จงเย่ว อิเล็คทริค จำกัด
48/378 หมู่ 1 ซ. - ถ. - ต.คอกกระบือ อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร
62-318-403-0001-0014
620906
02/09/2562 บริษัท กรุงเทพแกรนด์แปซิฟิคลีส จำกัด (มหาชน)
175 อาคารสาธรซิตี้ทาวเวอร์ชั้น 10/1 หมู่ - ซ. - ถ. สาทรใต้ ต.ทุ่งมหาเมฆ อ.สาทร จ.กรุงเทพมหานคร
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไอ-เวิร์ค แอร์ แอนด์ ซีสเต็มท์ เซอร์วิส
82/7-8 หมู่ 21 ซ. - ถ. บางพลี-ตำหรุ ต.บางพลีใหญ่ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ
62-326-402-0009-0009
620913
02/09/2562 บริษัท กรุงเทพแกรนด์แปซิฟิคลีส จำกัด (มหาชน)
175 อาคารสาธรซิตี้ทาวเวอร์ชั้น 10/1 หมู่ - ซ. - ถ. สาทรใต้ ต.ทุ่งมหาเมฆ อ.สาทร จ.กรุงเทพมหานคร
บริษัท พี.ที. พัฒนากลการ จำกัด
292 หมู่ 15 ซ. ไทยประกัน ถ. เทพารักษ์ ต.บางเสาธง อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ
62-326-306-0101-0102
620914
02/09/2562 บริษัท กรุงเทพแกรนด์แปซิฟิคลีส จำกัด (มหาชน)
175 อาคารสาธรซิตี้ทาวเวอร์ชั้น 10/1 หมู่ - ซ. - ถ. สาทรใต้ ต.ทุ่งมหาเมฆ อ.สาทร จ.กรุงเทพมหานคร
บริษัท เอเคพี เทิร์นนิ่ง เบสท์ จำกัด
571 หมู่ 1 ซ. - ถ. - ต.บางบ่อ อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ
62-326-306-0099-0099
620915
30/08/2562 บริษัท ยูนิคอร์ด จำกัด (มหาชน)
39/3 หมู่ 8 ซ. - ถ. เศรษฐกิจ 1 ต.ท่าทราย อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร
บริษัท ยูนิคอร์ด จำกัด (มหาชน)
39/3 หมู่ 8 ซ. - ถ. เศรษฐกิจ 1 ต.ท่าทราย อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร
62-318-104-0032-0136
620774
30/08/2562 บริษัท เมทเทิล เมท จำกัด
555 หมู่ 2 ซ. - ถ. พุทธรักษา ต.แพรกษา อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ
  62-326-306-0059-0082
620941
30/08/2562 บริษัท ฮิตาชิ แคปปิตอล (ประเทศไทย) จำกัด
87/2 ชั้น 17 ซีอาร์ซี ทาวเวอร์ ออลซีซันส์คอมเพล็กซ์ หมู่ - ซ. - ถ. วิทยุ ต.ลุมพินี อ.ปทุมวัน จ.กรุงเทพมหานคร
บริษัท เอส.ซี.เอ็ม อินเตอร์ พลาส แพ็ค จำกัด
11/9 หมู่ 8 ซ. - ถ. - ต.ไทรน้อย อ.ไทรน้อย จ.นนทบุรี
62-325-220-0001-0001
620942
29/08/2562 บริษัท บริหารและพัฒนาเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม จำกัด (มหาชน)
447 หมู่ - ซ. - ถ. บอนด์สตรีท ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี
บริษัท บริหารและพัฒนาเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม จำกัด (มหาชน)
5 นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด หมู่ - ซ. - ถ. เมืองใหม่-มาบตาพุด สาย 6 ต.ห้วยโป่ง อ.เมืองระยอง จ.ระยอง
62-314-809-0001-0001
620576
29/08/2562 บริษัท ที.ดี.เค.อินดัสเตรียล จำกัด
9/19 หมู่ 4 ซ. - ถ. - ต.เหมือง อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี
  61-311-403-0009-0019
620673
29/08/2562 บริษัท ฮิตาชิ แคปปิตอล (ประเทศไทย) จำกัด
87/2 ชั้น 17 ซีอาร์ซี ทาวเวอร์ ออลซีซันส์คอมเพล็กซ์ หมู่ - ซ. - ถ. วิทยุ ต.ลุมพินี อ.ปทุมวัน จ.กรุงเทพมหานคร
บริษัท มาบุญครอง ศิริชัย 25 มาร์เก็ตติ้ง จำกัด
99/9 หมู่ 2 ซ. - ถ. ติวานนท์ ต.บางกะดี อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี
62-324-111-0001-0003
620854
29/08/2562 บริษัท กรุงเทพแกรนด์แปซิฟิคลีส จำกัด (มหาชน)
175 อาคารสาธรซิตี้ทาวเวอร์ชั้น 10/1 หมู่ - ซ. - ถ. สาทรใต้ ต.ทุ่งมหาเมฆ อ.สาทร จ.กรุงเทพมหานคร
บริษัท เอส เอ็น พี เปเปอร์ จำกัด
95 หมู่ 4 ซ. - ถ. - ต.บ้านใหม่ อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี
62-325-210-0005-0005
620887
29/08/2562 บริษัท อังคนา กำไรดี จำกัด
1/20 หมู่ 1 ซ. - ถ. - ต.รังสิต อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี
บริษัท อังคนา กำไรดี จำกัด
25 หมู่ 8 ซ. - ถ. - ต.บึงคำพร้อย อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี
62-324-306-0034-0034
620902
29/08/2562 บริษัท ไอเอฟเอส แคปปิตอล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
1168/55 อาคารลุมพินีทาวเวอร์ ชั้นที่ 20 หมู่ - ซ. - ถ. พระรามสี่ ต.ทุ่งมหาเมฆ อ.สาทร จ.กรุงเทพมหานคร
บริษัท ซี.พี.เค.อินดัสทรี จำกัด
34/4-5 หมู่ 3 ซ. รัตนโชค 12 ถ. ธนสิทธิ์ ต.บางปลา อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ
62-326-306-0086-0086
620917
29/08/2562 บริษัท แฟคเตอรี แอนด์ อีควิปเมนท์ กสิกรไทย จำกัด
400/22 หมู่ - ซ. - ถ. พหลโยธิน ต.สามเสนใน อ.พญาไท จ.กรุงเทพมหานคร
บริษัท ไบโอ-คอสแล็บ จำกัด
72/7 หมู่ 1 ซ. - ถ. - ต.บางแก้วฟ้า อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม
62-320-217-0001-0003
620920
29/08/2562 บริษัท ไอร่า ลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน)
33/117 อาคารวอลล์สตรีททาวเวอร์ ชั้นที่ 23 ห้องเลขที่ 2301 หมู่ - ซ. - ถ. สุรวงศ์ ต.สุริยวงศ์ อ.บางรัก จ.กรุงเทพมหานคร
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ส.ทรัพย์เจริญ คอนกรีต
122/1 หมู่ 4 ซ. - ถ. - ต.พิหารแดง อ.เมืองสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี
62-322-616-0002-0002
620921
29/08/2562 บริษัท แฟคเตอรี แอนด์ อีควิปเมนท์ กสิกรไทย จำกัด
400/22 หมู่ - ซ. - ถ. พหลโยธิน ต.สามเสนใน อ.พญาไท จ.กรุงเทพมหานคร
บริษัท กรุงเทพสลักภัณฑ์ จำกัด
99/4 หมู่ 7 ซ. - ถ. บางนา-ตราด ต.บางโฉลง อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ
62-326-306-0087-0098
620922
28/08/2562 บริษัท พีที น้ำดื่ม จำกัด
89/1 หมู่ 5 ซ. - ถ. - ต.ท่าข้าม อ.สามพราน จ.นครปฐม
บริษัท พีที น้ำดื่ม จำกัด
89/1 หมู่ 5 ซ. - ถ. - ต.ท่าข้าม อ.สามพราน จ.นครปฐม
62-320-114-0002-0006
620888
28/08/2562 บริษัท ซีวายวาย โกลบอล จำกัด
55 หมู่ 11 ซ. - ถ. - ต.ด่าน อ.กาบเชิง จ.สุรินทร์
บริษัท ซีวายวาย โกลบอล จำกัด
55 หมู่ 11 ซ. - ถ. - ต.ด่าน อ.กาบเชิง จ.สุรินทร์
62-207-106-0001-0069
620897
28/08/2562 บริษัท ฮิตาชิ แคปปิตอล (ประเทศไทย) จำกัด
87/2 ชั้น 17 ซีอาร์ซี ทาวเวอร์ ออลซีซันส์คอมเพล็กซ์ หมู่ - ซ. - ถ. วิทยุ ต.ลุมพินี อ.ปทุมวัน จ.กรุงเทพมหานคร
บริษัท กาญจน์คอร์น จำกัด
68 หมู่ 7 ซ. - ถ. - ต.แสนตอ อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี
62-321-103-0050-0052
620912
28/08/2562 บริษัท อยุธยา ดีเวลลอปเม้นท์ ลีสซิ่ง จำกัด
550 อาคารกรุงศรี เพลินจิต ทาวเวอร์ ชั้น 14 หมู่ - ซ. - ถ. เพลินจิต ต.ลุมพินี อ.ปทุมวัน จ.กรุงเทพมหานคร
บริษัท เอ.ที. เปเปอร์ แอนด์ เทรดดิ้ง จำกัด
55/5 หมู่ 3 ซ. - ถ. - ต.คอกกระบือ อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร
62-318-209-0008-0014
620927
28/08/2562 บริษัท เอกซ์เพิร์ท เอนจิเนียริ่ง (ไทยแลนด์) จำกัด
3 หมู่ - ซ. แฮปปี้เพลซ 3 ถ. - ต.คลองสามประเวศ อ.ลาดกระบัง จ.กรุงเทพมหานคร
บริษัท เอกซ์เพิร์ท เอนจิเนียริ่ง (ไทยแลนด์) จำกัด
3 หมู่ - ซ. แฮปปี้เพลซ 3 ถ. - ต.คลองสามประเวศ อ.ลาดกระบัง จ.กรุงเทพมหานคร
62-323-707-0002-0002
620933
28/08/2562 บริษัท อยุธยา ดีเวลลอปเม้นท์ ลีสซิ่ง จำกัด
550 อาคารกรุงศรี เพลินจิต ทาวเวอร์ ชั้น 14 หมู่ - ซ. - ถ. เพลินจิต ต.ลุมพินี อ.ปทุมวัน จ.กรุงเทพมหานคร
บริษัท เอกซ์เพิร์ท เอนจิเนียริ่ง (ไทยแลนด์) จำกัด
3 หมู่ - ซ. แฮปปี้เพลซ 3 ถ. - ต.คลองสามประเวศ อ.ลาดกระบัง จ.กรุงเทพมหานคร
62-323-707-0003-0003
620934
28/08/2562 บริษัท อยุธยา ดีเวลลอปเม้นท์ ลีสซิ่ง จำกัด
550 อาคารกรุงศรี เพลินจิต ทาวเวอร์ ชั้น 14 หมู่ - ซ. - ถ. เพลินจิต ต.ลุมพินี อ.ปทุมวัน จ.กรุงเทพมหานคร
บริษัท เอกซ์เพิร์ท เอนจิเนียริ่ง (ไทยแลนด์) จำกัด
3 หมู่ - ซ. แฮปปี้เพลซ 3 ถ. - ต.คลองสามประเวศ อ.ลาดกระบัง จ.กรุงเทพมหานคร
62-323-707-0001-0001
620935
28/08/2562 นางสาวเมตตา แก้วเก้าดวง
4/4 หมู่ 3 ซ. ถ. ต.คลองขุด อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี
นางสาวเมตตา แก้วเก้าดวง
4/4 หมู่ 3 ซ. ถ. ต.คลองขุด อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี
62-312-606-0001-0008
620940
27/08/2562 บริษัท ผลิตภัณฑ์อาหารสมบูรณ์ จำกัด
99 หมู่ 6 ซ. - ถ. - ต.ห้วยขวาง อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม
บริษัท ผลิตภัณฑ์อาหารสมบูรณ์ จำกัด
99 หมู่ 6 ซ. - ถ. - ต.ห้วยขวาง อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม
62-320-111-0003-0008
620856
27/08/2562 บริษัท มาร์ โซลาร์ จำกัด
135/10 อาคารอมรพันธุ์ 205 ทาวเวอร์ 2 ชั้น 7 หมู่ - ซ. นาทอง ถ. รัชดาภิเษก ต.ดินแดง อ.ดินแดง จ.กรุงเทพมหานคร
บริษัท มาร์ โซลาร์ จำกัด (ผู้สนับสนุน สหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านห้วยพลูหนัง จำกัด)
22/9 หมู่ 3 ซ. - ถ. - ต.ทรายขาว อ.คลองท่อม จ.กระบี่
62-414-701-0010-0011
620904
26/08/2562 นายชาญชัย ผลเพิ่ม
159/1 หมู่ 9 ซ. - ถ. - ต.ในเมือง อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย
- (นางณัฐณิชา ผลเพิ่ม)
128 หมู่ 13 ซ. - ถ. - ต.ในเมือง อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย
62-110-108-0001-0001
620727
26/08/2562 บริษัท บี.โอ.อุตสาหกรรม จำกัด
600 หมู่ 3 ซ. - ถ. เทพารักษ์ ต.เทพารักษ์ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ
  62-311-606-0020-0020
620852
26/08/2562 บริษัท บีเอสแอล ลีสซิ่ง จำกัด
175 อาคารสาธรซิตี้ทาวเวอร์ ชั้น 19 หมู่ - ซ. - ถ. สาทรใต้ ต.ทุ่งมหาเมฆ อ.สาทร จ.กรุงเทพมหานคร
บริษัท ซิกม่า แอนด์ ฮาร์ท จำกัด
99 หมู่ 4 ซ. - ถ. - ต.บางเสาธง อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ
62-326-502-0089-0090
620857
26/08/2562 บริษัท อยุธยา ดีเวลลอปเม้นท์ ลีสซิ่ง จำกัด
อาคารกรุงศรี เพลินจิต ทาวเวอร์ ชั้น 14 เลขที่ 550 หมู่ - ซ. - ถ. เพลินจิต ต.ลุมพินี อ.ปทุมวัน จ.กรุงเทพมหานคร
บริษัท ซี.ซี.เอส.แอดวานซ์เทค จำกัด
54/2 หมู่ 9 ซ. กันตนา ถ. บางใหญ่-บางคูลัด ต.บางม่วง อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี
62-325-309-0003-0007
620863
26/08/2562 บริษัท ไวท์เฮ้าส์คลีนนิ่ง โปรดักส์ จำกัด
847 หมู่ 4 ซ. อุตสาหกรรมบางปู ซอย 12 ถ. สุขุมวิท ต.แพรกษา อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ
บริษัท ไวท์เฮ้าส์คลีนนิ่ง โปรดักส์ จำกัด
847 หมู่ 4 ซ. อุตสาหกรรมบางปู ซอย 12 ถ. สุขุมวิท ต.แพรกษา อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ
62-326-211-0001-0001
620864
26/08/2562 บริษัท ซีซีเอ็ม สปิริต จำกัด
234/1 หมู่ 1 ซ. - ถ. - ต.วังขนาย อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี
  62-321-113-0001-0037
620868
26/08/2562 บริษัท ฮิตาชิ แคปปิตอล (ประเทศไทย) จำกัด
87/2 ชั้น 17 ซีอาร์ซี ทาวเวอร์ ออลซีซันส์คอมเพล็กซ์ หมู่ - ซ. - ถ. วิทยุ ต.ลุมพินี อ.ปทุมวัน จ.กรุงเทพมหานคร
บริษัท เอดิส 247 จำกัด
178 หมู่ - ซ. จันทน์ 43 ถ. - ต.บางโคล่ อ.บางคอแหลม จ.กรุงเทพมหานคร
62-323-611-0036-0036
620890
26/08/2562 บริษัท ฮิตาชิ แคปปิตอล (ประเทศไทย) จำกัด
87/2 ชั้น 17 ซีอาร์ซี ทาวเวอร์ ออลซีซันส์คอมเพล็กซ์ หมู่ - ซ. - ถ. วิทยุ ต.ลุมพินี อ.ปทุมวัน จ.กรุงเทพมหานคร
ห้างหุ้นส่วนจำกัด วี.เอส.เอ อุตสาหกรรม สาขาที่ 1
94/2 หมู่ 6 ซ. - ถ. สุขสวัสดิ์ ต.ในคลองบางปลากด อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ
62-326-306-0058-0058
620891
26/08/2562 บริษัท ฮิตาชิ แคปปิตอล (ประเทศไทย) จำกัด
87/2 ชั้น 17 ซีอาร์ซี ทาวเวอร์ ออลซีซันส์คอมเพล็กซ์ หมู่ - ซ. - ถ. วิทยุ ต.ลุมพินี อ.ปทุมวัน จ.กรุงเทพมหานคร
บริษัท ไทย เวิลด์ เทค จำกัด
83/42 หมู่ 10 ซ. - ถ. - ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี
62-311-606-0037-0037
620892
26/08/2562 บริษัท ราชธานี ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)
77/35-36 (ชั้น 11 UP) อาคารสินสาธรทาวเวอร์ หมู่ - ซ. - ถ. กรุงธนบุรี ต.คลองต้นไทร อ.คลองสาน จ.กรุงเทพมหานคร
บริษัท ส.เต็งไตรรัตน์ (น่าน) จำกัด
299 หมู่ 2 ซ. - ถ. ปางค่า-ผาตูบ ต.ผาสิงห์ อ.เมืองน่าน จ.น่าน
62-106-616-0003-0006
620938
23/08/2562 บริษัท ไทยโอริกซ์ลีสซิ่ง จำกัด
555 อาคารรสา ทาวเวอร์ 2 ยูนิต 1801 ชั้น 18 และชั้น 19 หมู่ - ซ. - ถ. พหลโยธิน ต.จตุจักร อ.จตุจักร จ.กรุงเทพมหานคร
  62-326-611-0019-0019
620814
23/08/2562 บริษัท ไอเอฟเอส แคปปิตอล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
1168/55 อาคารลุมพินีทาวเวอร์ ชั้นที่ 20 หมู่ - ซ. - ถ. พระรามสี่ ต.ทุ่งมหาเมฆ อ.สาทร จ.กรุงเทพมหานคร
บริษัท พาเคอิ กรุ๊ป จำกัด
19/207 หมู่ 7 ซ. - ถ. บางนา-ตราด กม.17.5 ต.บางโฉลง อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ
62-326-306-0040-0040
620815
23/08/2562 บริษัท ไอเอฟเอส แคปปิตอล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
1168/55 อาคารลุมพินีทาวเวอร์ ชั้นที่ 20 หมู่ - ซ. - ถ. พระรามสี่ ต.ทุ่งมหาเมฆ อ.สาทร จ.กรุงเทพมหานคร
บริษัท พี ควอลิตี้ แมชชีน พาร์ท จำกัด
188/8-9 หมู่ 1 ซ. ไทยประกัน ถ. เทพารักษ์ ต.บางเสาธง อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ
62-326-306-0039-0039
620816
23/08/2562 บริษัท ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)
191 หมู่ - ซ. - ถ. สาทรใต้ ต.ยานนาวา อ.สาทร จ.กรุงเทพมหานคร
บริษัท อังกฤษตรางู (แอล.พี.) จำกัด
272 หมู่ 1 ซ. พัฒนาสุข ถ. เทพารักษ์ ต.เทพารักษ์ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ
62-326-216-0001-0003
620833
23/08/2562 ห้างหุ้นส่วนจำกัด วรรณโชติก่อสร้าง
113 หมู่ - ซ. - ถ. โพธิ์อ้น-หวายสอ ต.สองพี่น้อง อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี
ทรงเกียรติ คอนกรีต
- หมู่ 3 ซ. - ถ. มาลัยแมน ต.ทุ่งคอก อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี
62-322-616-0001-0001
620867
23/08/2562 สหกรณ์กองทุนสวนยางนิคมบ้านกรวด จำกัด
100 หมู่ 1 ซ. - ถ. บ้านกรวด-กาบเชิง ต.จันทบเพชร อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์
สหกรณ์กองทุนสวนยางนิคมบ้านกรวด จำกัด
100 หมู่ 1 ซ. - ถ. บ้านกรวด-กาบเชิง ต.จันทบเพชร อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์
62-216-212-0001-0001
620898

จำนวนเครื่องจักร

848

เครื่อง

จำนวนรายการ

138

รายการ


มีปัญหาในการใช้โปรแกรม กรุณาติดต่อที่ หมายเลขโทรศัพท์ 0 2202 4138 => คุณสิริกัญญา อัปโมกข์