ประกาศสำนักงานทะเบียนเครื่องจักรกลาง เรื่อง การขอจดทะเบียนกรรมสิทธิ์เครื่องจักร

หมายเหตุ คลิกเลขที่รับเรื่องเพื่อดูรายละเอียด (ระบบเปิดให้บริการวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.00-17.00 น.)

ท่านจะต้องชำระค่าธรรมเนียมตั้งแต่วันที่กำหนดเท่านั้น

เลขที่ / ปีที่รับเรื่อง
วันที่ประกาศ
เลขที่ประกาศ
เจ้าของเครื่องจักร
ที่ตั้งเครื่องจักร
พิมพ์ใบให้แจ้งชำระค่าธรรมเนียม
2348/2560 23/06/2560 ก.323-900/2560 บริษัท โรงสีเก่งการพานิชพืชผล 2001 จำกัด บริษัท โรงสีเก่งการพานิชพืชผล 2001 จำกัด  
2133/2560 22/06/2560 ก.323-871/2560 บริษัท นภาพรรณ์ เมทัล พาร์ท เอ็กซพอร์ต แอนด์ อิมพอร์ต จำกัด บริษัท นภาพรรณ์ เมทัล พาร์ท เอ็กซ์พอร์ต แอนด์ อิมพอร์ต จำกัด  
1825/2560 22/06/2560 ก.323-859/2560 บริษัท กรุงเทพแกรนด์แปซิฟิคลีส จำกัด (มหาชน) บริษัท ยูอาร์ แพ็คเกจจิ้ง อินดัสตรี้ จำกัด  
1821/2560 22/06/2560 ก.323-868/2560 บริษัท กรุงเทพแกรนด์แปซิฟิคลีส จำกัด (มหาชน) ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส.พริ้น ซัพพลาย (2002)  
1823/2560 22/06/2560 ก.323-858/2560 บริษัท กรุงเทพแกรนด์แปซิฟิคลีส จำกัด (มหาชน) บริษัท พี ทู เอส เมททอลโปรดักส์ จำกัด  
1885/2560 21/06/2560 ก.323-807/2560 บริษัท ชนะชัย หลอดและซอง จำกัด บริษัท ชนะชัยหลอดและซอง จำกัด  
2134/2560 20/06/2560 ก.323-846/2560 บริษัท เอ็มแอนด์ดี พรีซิชั่น เวิร์ค จำกัด บริษัท เอ็มแอนด์ดี พรีซิชั่น เวิร์ค จำกัด  
1886/2560 20/06/2560 ก.323-828/2560 บริษัท เอส.เค. โพลีเมอร์ จำกัด บริษัท เอส.เค. โพลีเมอร์ จำกัด  
2113/2560 19/06/2560 ก.323-824/2560 บริษัท ทิสโก้ โตเกียว ลีสซิ่ง จำกัด บริษัท ไอเอสซีเอ็ม เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด
...พิมพ์...
1376/2560 19/06/2560 ก.323-550/2560 บริษัท ไทยโอริกซ์ลีสซิ่ง จำกัด บริษัท ดี ซี แอล โมลด์แอนด์ออโต้ พาร์ทส จำกัด
...พิมพ์...
1931/2560 19/06/2560 ก.323-833/2560 บริษัท บีทีเอ็มยูลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท ซิกม่า แอนด์ ฮาร์ท จำกัด
...พิมพ์...
1372/2560 19/06/2560 ก.323-551/2560 บริษัท แฟคเตอรี แอนด์ อีควิปเมนท์ กสิกรไทย จำกัด บริษัท ฟูห์เรอร์ ไวร์ แอนด์ เคเบิ้ล จำกัด
...พิมพ์...
2018/2560 19/06/2560 ก.323-820/2560 บริษัท กรุงเทพแกรนด์แปซิฟิคลีส จำกัด (มหาชน) บริษัท พาสยาม อินดัสทรี จำกัด
...พิมพ์...
1565/2560 19/06/2560 ก.323-663/2560 บริษัท แฟคเตอรี แอนด์ อีควิปเมนท์ กสิกรไทย จำกัด -(นายพรชัย อัมพรมหา)
...พิมพ์...
1371/2560 19/06/2560 ก.323-552/2560 บริษัท แฟคเตอรี แอนด์ อีควิปเมนท์ กสิกรไทย จำกัด บริษัท ฟู่ ซุ่น ทง (ไทยแลนด์) จำกัด
...พิมพ์...
2177/2560 19/06/2560 ก.323-866/2560 บริษัท บี.เอ็ม.สตีลเซ็นเตอร์ จำกัด บริษัท บี.เอ็ม.สตีลเซ็นเตอร์ จำกัด
...พิมพ์...
1896/2560 19/06/2560 ก.323-832/2560 บริษัท ไทยโอริกซ์ลีสซิ่ง จำกัด บริษัท พรีเมียร์ เลเซอร์ จำกัด
...พิมพ์...
2089/2560 19/06/2560 ก.323-823/2560 บริษัท ฮิตาชิ แคปปิตอล (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท กา จิน เทค จำกัด
...พิมพ์...
1999/2560 19/06/2560 ก.323-837/2560 บริษัท แฟคเตอรี แอนด์ อีควิปเมนท์ กสิกรไทย จำกัด บริษัท ซี.เอ็น.ไอ.เอ็นจิเนียริ่ง ซัพพลาย จำกัด
...พิมพ์...
1990/2560 19/06/2560 ก.323-829/2560 บริษัท แฟคเตอรี แอนด์ อีควิปเมนท์ กสิกรไทย จำกัด บริษัท นำวัฒนา แพ็คแอนด์พริ้นท์ จำกัด
...พิมพ์...
1370/2560 19/06/2560 ก.323-549/2560 บริษัท ไทยโอริกซ์ลีสซิ่ง จำกัด บริษัท ดี ซี แอล โมลด์แอนด์ออโต้ พาร์ทส จำกัด
...พิมพ์...
2093/2560 19/06/2560 ก.323-825/2560 บริษัท ฮิตาชิ แคปปิตอล (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท พี.วี.คาสติ้ง แอนด์ แมชชีน จำกัด
...พิมพ์...
2104/2560 19/06/2560 ก.323-839/2560 บริษัท แฟคเตอรี แอนด์ อีควิปเมนท์ กสิกรไทย จำกัด บริษัท ซัน ออฟ วูด จำกัด
...พิมพ์...
1817/2560 16/06/2560 ก.323-773/2560 บริษัท บีเอสแอล ลีสซิ่ง จำกัด บริษัท รอยซ์ ยูนิเวอร์แซล จำกัด
...พิมพ์...
2082/2560 16/06/2560 ก.323-861/2560 บริษัท สิริ อินเตอร์กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท สิริ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
...พิมพ์...
2178/2560 16/06/2560 ก.323-853/2560 บริษัท อารีย์ฟาแลน จำกัด บริษัท อารีย์ฟาแลน จำกัด
...พิมพ์...
655/2560 16/06/2560 ก.323-457/2560 บริษัท เพาเวอร์โซลูชั่นเทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) บริษัท เพาเวอร์ โซลูชั่น เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)
...พิมพ์...
656/2560 16/06/2560 ก.323-458/2560 บริษัท พีเอสที เอนเนอร์ยี 2 จำกัด -
...พิมพ์...
2146/2560 16/06/2560 ก.323-834/2560 บริษัท ซี.ทู.ซี.โซลูชั่นส์ จำกัด บริษัท ซี.ทู.ซี.โซลูชั่นส์ จำกัด (ผู้สนับสนุน สหกรณ์การเกษตรพรหมบุรี จำกัด*)
...พิมพ์...
1807/2560 15/06/2560 ก.323-721/2560 บริษัท เลนโซ่ แอโรสเปซ จำกัด บริษัท เลนโซ่ แอโรสเปซ จำกัด
...พิมพ์...
1358/2560 15/06/2560 ก.323-815/2560 บริษัท ศรีนาคา พาวเวอร์ จำกัด บริษัท ศรีนาคา พาวเวอร์ จำกัด (โครงการหันทราย 2.3)
...พิมพ์...
2198/2560 15/06/2560 ก.323-863/2560 บริษัท โรงน้ำแข็งอุตรดิตถ์ กิจวารี จำกัด บริษัท โรงน้ำแข็งอุตรดิตถ์ กิจวารี จำกัด
...พิมพ์...
1878/2560 14/06/2560 ก.323-845/2560 บริษัท ไทยโอริกซ์ลีสซิ่ง จำกัด บริษัท โพรเนค (ประเทศไทย) จำกัด
...พิมพ์...
1359/2560 14/06/2560 ก.323-826/2560 บริษัท ศรีนาคา พาวเวอร์ จำกัด บริษัท ศรีนาคา พาวเวอร์ จำกัด (โครงการหันทราย 3.1)
...พิมพ์...
1362/2560 14/06/2560 ก.323-830/2560 บริษัท ศรีนาคา พาวเวอร์ จำกัด บริษัท ศรีนาคา พาวเวอร์ จำกัด (โครงการ 5)
...พิมพ์...
1366/2560 14/06/2560 ก.323-800/2560 บริษัท อามานูฟ จำกัด บริษัท อามานูฟ จำกัด (โครงการ 1 วังน้ำเย็น)
...พิมพ์...
1363/2560 14/06/2560 ก.323-831/2560 บริษัท ศรีนาคา พาวเวอร์ จำกัด บริษัท ศรีนาคา พาวเวอร์ จำกัด (โครงการ 6)
...พิมพ์...
2087/2560 14/06/2560 ก.323-810/2560 บริษัท แฟคเตอรี แอนด์ อีควิปเมนท์ กสิกรไทย จำกัด บริษัท ที แอท พี ฟู้ดส์ แอนด์ ดริ้งกิ้ง โปรดักส์ จำกัด
...พิมพ์...
1368/2560 14/06/2560 ก.323-799/2560 บริษัท อามานูฟ จำกัด บริษัท อามานูฟ จำกัด (โครงการ 1)
...พิมพ์...
1347/2560 14/06/2560 ก.323-804/2560 บริษัท พาวเวอร์ เทคโนโลยี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด บริษัท พาวเวอร์ เทคโนโลยี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (โครงการ 2 หันทราย)
...พิมพ์...
1351/2560 14/06/2560 ก.323-818/2560 บริษัท พาวเวอร์ เทคโนโลยี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด บริษัท พาวเวอร์ เทคโนโลยี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (โครงการ 6 หันทราย)
...พิมพ์...
1586/2560 14/06/2560 ก.323-707/2560 บริษัท กรุงไทยธุรกิจ ลีสซิ่ง จำกัด บริษัท ฮวง เอ็นเตอร์ไพรซ์ จำกัด
...พิมพ์...
1843/2560 14/06/2560 ก.323-813/2560 บริษัท ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) บริษัท ตั้งใช้ฮวด 1988 จำกัด
...พิมพ์...
1891/2560 14/06/2560 ก.323-835/2560 บริษัท กรุงเทพแกรนด์แปซิฟิคลีส จำกัด (มหาชน) บริษัท เอ็น บี บี กรุ๊ป จำกัด
...พิมพ์...
1349/2560 14/06/2560 ก.323-808/2560 บริษัท พาวเวอร์ เทคโนโลยี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด บริษัท พาวเวอร์ เทคโนโลยี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (โครงการ 4 หันทราย)
...พิมพ์...
1350/2560 14/06/2560 ก.323-809/2560 บริษัท พาวเวอร์ เทคโนโลยี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด บริษัท พาวเวอร์ เทคโนโลยี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (โครงการ 5 หันทราย)
...พิมพ์...
1353/2560 14/06/2560 ก.323-780/2560 บริษัท พาวเวอร์ เทคโนโลยี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด บริษัท พาวเวอร์ เทคโนโลยี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (แกลง โซล่าฟาร์ม)
...พิมพ์...
1354/2560 14/06/2560 ก.323-784/2560 บริษัท พาวเวอร์ เทคโนโลยี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด บริษัท พาวเวอร์ เทคโนโลยี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (บ่อนอกโซล่าฟาร์ม PEA-1091-VS1-110)
...พิมพ์...
1750/2560 14/06/2560 ก.323-844/2560 บริษัท ไทยโอริกซ์ลีสซิ่ง จำกัด บริษัท ซี.เอ็ช.เอ็ช.สตีล จำกัด
...พิมพ์...
2033/2560 14/06/2560 ก.323-792/2560 บริษัท รอแยลแคนอินดัสทรีส์ จำกัด บริษัท รอแยลแคนอินดัสทรีส์ จำกัด
...พิมพ์...
1827/2560 14/06/2560 ก.323-812/2560 บริษัท ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) บริษัท ตั้งใช้ฮวด 1988 จำกัด
...พิมพ์...
1369/2560 14/06/2560 ก.323-802/2560 บริษัท อามานูฟ จำกัด บริษัท อามานูฟ จำกัด (โครงการที่ 2)
...พิมพ์...
1361/2560 14/06/2560 ก.323-817/2560 บริษัท ศรีนาคา พาวเวอร์ จำกัด บริษัท ศรีนาคา พาวเวอร์ จำกัด (โครงการที่ 4)
...พิมพ์...
1355/2560 14/06/2560 ก.323-822/2560 บริษัท ศรีนาคา พาวเวอร์ จำกัด บริษัท ศรีนาคา พาวเวอร์ จำกัด (โครงการ 1)
...พิมพ์...
1346/2560 14/06/2560 ก.323-803/2560 บริษัท พาวเวอร์ เทคโนโลยี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด บริษัท พาวเวอร์ เทคโนโลยี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (โครงการ 1 หันทราย)
...พิมพ์...
1348/2560 14/06/2560 ก.323-805/2560 บริษัท พาวเวอร์ เทคโนโลยี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด บริษัท พาวเวอร์ เทคโนโลยี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (โครงการ 3 หันทราย)
...พิมพ์...
1352/2560 14/06/2560 ก.323-819/2560 บริษัท พาวเวอร์ เทคโนโลยี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด บริษัท พาวเวอร์ เทคโนโลยี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (โครงการ 7 หันทราย)
...พิมพ์...
1356/2560 14/06/2560 ก.323-816/2560 บริษัท ศรีนาคา พาวเวอร์ จำกัด บริษัท ศรีนาคา พาวเวอร์ จำกัด (โครงการหันทราย 2.1)
...พิมพ์...
1357/2560 14/06/2560 ก.323-821/2560 บริษัท ศรีนาคา พาวเวอร์ จำกัด บริษัท ศรีนาคา พาวเวอร์ จำกัด (โครงการหันทราย 2.2)
...พิมพ์...
1360/2560 14/06/2560 ก.323-827/2560 บริษัท ศรีนาคา พาวเวอร์ จำกัด บริษัท ศรีนาคา พาวเวอร์ จำกัด (โครงการหันทราย 3.2)
...พิมพ์...
1364/2560 14/06/2560 ก.323-785/2560 บริษัท อามานูฟ จำกัด บริษัท อามานูฟ จำกัด (โครงการคลองหินปูน 1)
...พิมพ์...
1365/2560 14/06/2560 ก.323-798/2560 บริษัท อามานูฟ จำกัด บริษัท อามานูฟ จำกัด (โครงการคลองหินปูน 2)
...พิมพ์...
1367/2560 14/06/2560 ก.323-801/2560 บริษัท อามานูฟ จำกัด บริษัท อามานูฟ จำกัด (โครงการที่ 2)
...พิมพ์...
1696/2560 12/06/2560 ก.323-787/2560 บริษัท ฮิตาชิ แคปปิตอล (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท ปาล์มทองคำ จำกัด
...พิมพ์...
522/2560 12/06/2560 ก.323-328/2560 บริษัท ฮิตาชิ แคปปิตอล (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท เอส.บี.แอล. อินดัสเตรียล จำกัด
...พิมพ์...
1991/2560 12/06/2560 ก.323-790/2560 บริษัท แฟคเตอรี แอนด์ อีควิปเมนท์ กสิกรไทย จำกัด บริษัท เชียง อี้ เทคโนโลยี กรุ๊ป จำกัด
...พิมพ์...
2032/2560 12/06/2560 ก.323-793/2560 บริษัท อยุธยา ดีเวลลอปเม้นท์ ลีสซิ่ง จำกัด บริษัท อาร์ ที ซัพพลาย จำกัด
...พิมพ์...
1666/2560 12/06/2560 ก.323-768/2560 บริษัท ทิสโก้ โตเกียว ลีสซิ่ง จำกัด บริษัท ทักษิณโดโลไมต์ จำกัด
...พิมพ์...
1380/2560 12/06/2560 ก.323-769/2560 บริษัท เอ็ม อาร์ ที สตีล จำกัด บริษัท เอ็ม อาร์ ที สตีล จำกัด
...พิมพ์...
1988/2560 09/06/2560 ก.323-789/2560 บริษัท แฟคเตอรี แอนด์ อีควิปเมนท์ กสิกรไทย จำกัด บริษัท เอสอาร์พี โพลีแพค จำกัด
...พิมพ์...
1690/2560 08/06/2560 ก.323-779/2560 บริษัท น้ำตาลไทยเอทานอล จำกัด บริษัท น้ำตาลไทยเอทานอล จำกัด
...พิมพ์...
2034/2560 08/06/2560 ก.323-797/2560 บริษัท ไบโอซินเนอร์จี จำกัด บริษัท ไบโอซินเนอร์จี จำกัด
...พิมพ์...
2191/2560 08/06/2560 ก.323-855/2560 ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงน้ำแข็งมิตรภาพขอนแก่น 2002 ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงน้ำแข็งมิตรภาพขอนแก่น 2002
...พิมพ์...
1839/2560 08/06/2560 ก.323-796/2560 บริษัท น้ำตาลบ้านโป่ง จำกัด บริษัท น้ำตาลบ้านโป่ง จำกัด
...พิมพ์...
1996/2560 08/06/2560 ก.323-778/2560 บริษัท มหาชัย กรีน เพาเวอร์ จำกัด บริษัท มหาชัย กรีน เพาเวอร์ จำกัด
...พิมพ์...
1820/2560 06/06/2560 ก.323-717/2560 บริษัท กรุงเทพแกรนด์แปซิฟิคลีส จำกัด (มหาชน) บริษัท ไอซ์ เทคโนโลยี พรอไพรทารี จำกัด
...พิมพ์...
1824/2560 06/06/2560 ก.323-714/2560 บริษัท กรุงเทพแกรนด์แปซิฟิคลีส จำกัด (มหาชน) บริษัท เคไอเอสซี จำกัด
...พิมพ์...
1819/2560 06/06/2560 ก.323-718/2560 บริษัท กรุงเทพแกรนด์แปซิฟิคลีส จำกัด (มหาชน) บริษัท พี.เอ.พริ้นท์ โซลูชั่น จำกัด
...พิมพ์...
1822/2560 06/06/2560 ก.323-716/2560 บริษัท กรุงเทพแกรนด์แปซิฟิคลีส จำกัด (มหาชน) บริษัท ไทยมาสเตอร์คัลเลอร์ จำกัด
...พิมพ์...
1583/2560 05/06/2560 ก.323-708/2560 บริษัท กรุงเทพแกรนด์แปซิฟิคลีส จำกัด (มหาชน) บริษัท เอส.เกรท แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
...พิมพ์...
1930/2560 05/06/2560 ก.323-764/2560 บริษัท ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) บริษัท ส.ศิลป (2521) จำกัด
...พิมพ์...
1382/2560 05/06/2560 ก.323-754/2560 บริษัท แฟคเตอรี แอนด์ อีควิปเมนท์ กสิกรไทย จำกัด บริษัท ชิก ฟู๊ดส์ (ประเทศไทย) จำกัด
...พิมพ์...
1716/2560 05/06/2560 ก.323-675/2560 บริษัท ฮิตาชิ แคปปิตอล (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท ยืนยงเอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด
...พิมพ์...
1717/2560 05/06/2560 ก.323-677/2560 บริษัท ฮิตาชิ แคปปิตอล (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท ยูเนี่ยน โซลูชั่น เทคโนโลยี ทูล แอนด์ ดาย จำกัด
...พิมพ์...
908/2560 05/06/2560 ก.323-355/2560 บริษัท กรุงเทพแกรนด์แปซิฟิคลีส จำกัด (มหาชน) บริษัท สุรชา สตีลเวิร์ค (1999) จำกัด
...พิมพ์...
1585/2560 05/06/2560 ก.323-745/2560 บริษัท กรุงเทพแกรนด์แปซิฟิคลีส จำกัด (มหาชน) บริษัท สตาร์ แอดวานซ์ พลาสติก จำกัด
...พิมพ์...
1929/2560 05/06/2560 ก.323-763/2560 บริษัท ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) บริษัท ส.ศิลป (2521) จำกัด
...พิมพ์...
1613/2560 05/06/2560 ก.323-759/2560 บริษัท ไทยเอช แคปปิตอล จำกัด บริษัท ไวต้าฟู้ด แฟคทอรี่ (1989) จำกัด
...พิมพ์...
รวม 88   ราย

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ 0-2202-4060
มีปัญหาในการใช้โปรแกรม กรุณาติดต่อที่ หมายเลขโทรศัพท์ 0 2202 4138 => คุณสิริกัญญา อัปโมกข์