ประกาศสำนักงานทะเบียนเครื่องจักรกลาง เรื่อง การขอจดทะเบียนกรรมสิทธิ์เครื่องจักร

หมายเหตุ คลิกเลขที่รับเรื่องเพื่อดูรายละเอียด (ระบบเปิดให้บริการวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.00-17.00 น.)

ท่านจะต้องชำระค่าธรรมเนียมตั้งแต่วันที่กำหนดเท่านั้น

เลขที่ / ปีที่รับเรื่อง
วันที่ประกาศ
เลขที่ประกาศ
เจ้าของเครื่องจักร
ที่ตั้งเครื่องจักร
พิมพ์ใบให้แจ้งชำระค่าธรรมเนียม
1651/2561 27/04/2561 ก.323-514/2561 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธาราทิพย์ น้ำแข็งซอง หนองไผ่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธาราทิพย์ น้ำแข็งซอง หนองไผ่  
1647/2561 27/04/2561 ก.323-505/2561 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธาราทิพย์ พิจิตร ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธาราทิพย์ พิจิตร  
1648/2561 27/04/2561 ก.323-509/2561 บริษัท ธาราทิพย์บึงนาราง จำกัด บริษัท ธาราทิพย์บึงนาราง จำกัด  
1649/2561 27/04/2561 ก.323-504/2561 บริษัท ธาราทิพย์ นครสวรรค์ จำกัด บริษัท ธาราทิพย์ นครสวรรค์ จำกัด  
972/2561 27/04/2561 ก.323-395/2561 บริษัท ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) บริษัท แอร์โรว์ เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด  
1650/2561 27/04/2561 ก.323-512/2561 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธาราทิพย์ หล่มสัก ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธาราทิพย์ หล่มสัก  
1652/2561 27/04/2561 ก.323-510/2561 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธาราทิพย์ หนองไผ่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธาราทิพย์ หนองไผ่  
635/2561 27/04/2561 ก.323-371/2561 บริษัท ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) บริษัท แพ็ค ปริ๊นท์ แมททีเรียล จำกัด  
1362/2561 27/04/2561 ก.323-498/2561 บริษัท ไออาร์พีซี คลีน พาวเวอร์ จำกัด บริษัท ไออาร์พีซี คลีน พาวเวอร์ จำกัด  
1803/2561 27/04/2561 ก.323-530/2561 บริษัท พิจิตรไบโอเพาเวอร์ จำกัด บริษัท พิจิตรไบโอเพาเวอร์ จำกัด  
1115/2561 26/04/2561 ก.323-378/2561 บริษัท ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) บริษัท แพ็ค ปริ๊นท์ แมททีเรียล จำกัด  
1025/2561 26/04/2561 ก.323-490/2561 บริษัท บี.โอ.อุตสาหกรรม จำกัด บริษัท บี.โอ.อุตสาหกรรม จำกัด  
1493/2561 26/04/2561 ก.323-434/2561 บริษัท โรงสีเสถียรรุ่งเรือง จำกัด บริษัท โรงสีเสถียรรุ่งเรือง จำกัด  
971/2561 26/04/2561 ก.323-393/2561 บริษัท กรุงเทพแกรนด์แปซิฟิคลีส จำกัด (มหาชน) บริษัท ลองจิ้น (ประเทศไทย) จำกัด  
1577/2561 26/04/2561 ก.323-501/2561 บริษัท กรุงเทพแกรนด์แปซิฟิคลีส จำกัด (มหาชน) บริษัท เจ เค พรีซิชั่น จำกัด  
309/2561 26/04/2561 ก.323-274/2561 บริษัท ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) บริษัท เมร์ด็อกเอเชีย จำกัด  
1482/2561 25/04/2561 ก.323-472/2561 บริษัท แคบริค (ไทยแลนด์) จำกัด บริษัท แคบริค (ไทยแลนด์) จำกัด  
1765/2561 25/04/2561 ก.323-519/2561 บริษัท วารีเทพบูรพา จำกัด บริษัท วารีเทพบูรพา จำกัด  
1575/2561 24/04/2561 ก.323-474/2561 บริษัท กรุงเทพแกรนด์แปซิฟิคลีส จำกัด (มหาชน) ห้างหุ้นส่วนจำกัด พิมพ์ทันใจ  
1509/2561 24/04/2561 ก.323-488/2561 นายปรีชา สุขบุญพันธ์ ฟาร์มสวนเกษตร 99  
1496/2561 24/04/2561 ก.323-466/2561 บริษัท ไอเอฟเอส แคปปิตอล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บริษัท กา จิน เทค จำกัด  
1443/2561 24/04/2561 ก.323-465/2561 บริษัท ไอเอฟเอส แคปปิตอล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บริษัท เอ็ม.บี.เจ.เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด  
1498/2561 24/04/2561 ก.323-464/2561 บริษัท ไทยโอริกซ์ลีสซิ่ง จำกัด บริษัท ยามาโตะ เซอิกิ ไทย จำกัด  
1560/2561 24/04/2561 ก.323-471/2561 บริษัท ฮิตาชิ แคปปิตอล (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท ท็อปเทค ไดมอนด์ ทูลส์ จำกัด  
1752/2561 23/04/2561 ก.323-506/2561 บริษัท ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บริษัท ไทยฟู้ดส์กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)  
1753/2561 23/04/2561 ก.323-507/2561 บริษัท ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บริษัท ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)  
1681/2561 20/04/2561 ก.323-492/2561 นางอำไพพรรณ กันทาแก้ว - (นางอำไพพรรณ กันทาแก้ว)
...พิมพ์...
1682/2561 20/04/2561 ก.323-493/2561 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธัญญลักษณ์เอ็นจิเนียริ่ง ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธัญญลักษณ์เอ็นจิเนียริ่ง
...พิมพ์...
1683/2561 20/04/2561 ก.323-494/2561 บริษัท โรงโม่หินทรัพย์ทวีสิน จำกัด บริษัท โรงโม่หินทรัพย์ทวีสิน จำกัด
...พิมพ์...
1556/2561 20/04/2561 ก.323-473/2561 บริษัท ไทยโอริกซ์ลีสซิ่ง จำกัด บริษัท วิโรจน์ การพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ จำกัด
...พิมพ์...
1486/2561 19/04/2561 ก.323-454/2561 บริษัท แฟคเตอรี แอนด์ อีควิปเมนท์ กสิกรไทย จำกัด บริษัท นำยงอุตสาหกรรมเคมี จำกัด
...พิมพ์...
948/2561 19/04/2561 ก.323-480/2561 บริษัท ร่วมกำลาภพาวเวอร์ จำกัด บริษัท ร่วมกำลาภพาวเวอร์ จำกัด
...พิมพ์...
1488/2561 19/04/2561 ก.323-430/2561 บริษัท ยู-การผลิต จำกัด บริษัท ยู-การผลิต จำกัด
...พิมพ์...
1497/2561 19/04/2561 ก.323-459/2561 บริษัท ไทยโอริกซ์ลีสซิ่ง จำกัด บริษัท สีมาโลหะภัณฑ์ จำกัด
...พิมพ์...
1495/2561 19/04/2561 ก.323-452/2561 บริษัท ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) บริษัท ไท้เซิ่งซิ่น เมทัล อินดัสเตรียล (ประเทศไทย) จำกัด
...พิมพ์...
1494/2561 19/04/2561 ก.323-453/2561 บริษัท ไทยโอริกซ์ลีสซิ่ง จำกัด บริษัท 22 บลู ไอเดีย จำกัด
...พิมพ์...
1239/2561 18/04/2561 ก.323-379/2561 บริษัท เอส พี เค ไทย ลาเท็กซ์ จำกัด บริษัท เอส พี เค ไทย ลาเท็กซ์ จำกัด
...พิมพ์...
1447/2561 17/04/2561 ก.323-458/2561 บริษัท ไทยโอริกซ์ลีสซิ่ง จำกัด บริษัท อุดมชัย เพ้นท์ จำกัด
...พิมพ์...
1446/2561 17/04/2561 ก.323-456/2561 บริษัท แฟคเตอรี แอนด์ อีควิปเมนท์ กสิกรไทย จำกัด -(นายสมคิด รุ่งทวีศักดิ์)
...พิมพ์...
1445/2561 17/04/2561 ก.323-455/2561 บริษัท ไทยโอริกซ์ลีสซิ่ง จำกัด บริษัท หงส์ไทยบรรจุภัณฑ์ จำกัด
...พิมพ์...
1051/2561 17/04/2561 ก.323-391/2561 บริษัท กรุงเทพแกรนด์แปซิฟิคลีส จำกัด (มหาชน) บริษัท เจริญทรัพย์มหาศาล จำกัด
...พิมพ์...
1442/2561 17/04/2561 ก.323-451/2561 บริษัท ไทยโอริกซ์ลีสซิ่ง จำกัด บริษัท เกษมชัยฟู๊ด จำกัด
...พิมพ์...
1344/2561 11/04/2561 ก.323-432/2561 บริษัท กรุงเทพแกรนด์แปซิฟิคลีส จำกัด (มหาชน) บริษัท สินอนันต์ ออโต รับเบอร์ อินคอร์โปเรชั่น จำกัด
...พิมพ์...
387/2561 11/04/2561 ก.323-279/2561 บริษัท ฮิตาชิ แคปปิตอล (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท พี.เอส.จี.ทูลส์ แอนด์ แมคคานิคอล จำกัด
...พิมพ์...
1049/2561 11/04/2561 ก.323-392/2561 บริษัท กรุงเทพแกรนด์แปซิฟิคลีส จำกัด (มหาชน) บริษัท เจริญทรัพย์มหาศาล จำกัด
...พิมพ์...
930/2561 11/04/2561 ก.323-388/2561 บริษัท กรุงเทพแกรนด์แปซิฟิคลีส จำกัด (มหาชน) บริษัท เอส ที เฟรม แอนด์ ทรัส จำกัด
...พิมพ์...
1469/2561 11/04/2561 ก.323-436/2561 บริษัท กรุงเทพแกรนด์แปซิฟิคลีส จำกัด (มหาชน) บริษัท เอ็ม พี พลาส แพค จำกัด
...พิมพ์...
701/2561 11/04/2561 ก.323-338/2561 บริษัท ฮิตาชิ แคปปิตอล (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท ชินเฮือง จำกัด
...พิมพ์...
182/2561 11/04/2561 ก.323-260/2561 บริษัท กรุงเทพแกรนด์แปซิฟิคลีส จำกัด (มหาชน) บริษัท โรงพิมพ์ บิ๊กเอ็มเค บรรจุภัณฑ์ จำกัด
...พิมพ์...
1212/2561 11/04/2561 ก.323-381/2561 บริษัท อันดามัน ซีฟู้ด จำกัด บริษัท อันดามัน ซีฟู้ด จำกัด
...พิมพ์...
1688/2561 11/04/2561 ก.323-495/2561 บริษัท ทรัพย์ทวีอิเล็คทริค จำกัด บริษัท ทรัพย์ทวีอิเล็คทริค จำกัด
...พิมพ์...
1107/2561 10/04/2561 ก.323-373/2561 บริษัท กรุงเทพแกรนด์แปซิฟิคลีส จำกัด (มหาชน) บริษัท เฟอร์ไลน์ ลิงค์ จำกัด
...พิมพ์...
1454/2561 10/04/2561 ก.323-423/2561 บริษัท กรุงเทพแกรนด์แปซิฟิคลีส จำกัด (มหาชน) บริษัท คูลเลอร์ อินดัสเทรี่ยล (ประเทศไทย) จำกัด
...พิมพ์...
902/2561 10/04/2561 ก.323-365/2561 บริษัท กรุงเทพแกรนด์แปซิฟิคลีส จำกัด (มหาชน) บริษัท ชูศิลป์ กรุ๊ป เทรดดิ้ง จำกัด
...พิมพ์...
1559/2561 10/04/2561 ก.323-449/2561 บริษัท ไทย เลซ แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด ไทย เลซ แมนูแฟคเจอริ่ง บจก.
...พิมพ์...
1371/2561 10/04/2561 ก.323-413/2561 บริษัท โรงงานฟอกหนังชาญกิจ จำกัด บริษัท โรงงานฟอกหนังชาญกิจ จำกัด
...พิมพ์...
1555/2561 10/04/2561 ก.323-448/2561 บริษัท สก๊อต เพ้นท์ จำกัด บริษัท สก๊อต เพ้นท์ จำกัด
...พิมพ์...
901/2561 10/04/2561 ก.323-362/2561 บริษัท กรุงเทพแกรนด์แปซิฟิคลีส จำกัด (มหาชน) บริษัท ทรัพย์รุ่งเรือง เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ ซัพพลาย จำกัด
...พิมพ์...
1453/2561 10/04/2561 ก.323-422/2561 บริษัท กรุงเทพแกรนด์แปซิฟิคลีส จำกัด (มหาชน) บริษัท ไทยสแตนดาร์ด จำกัด
...พิมพ์...
1213/2561 10/04/2561 ก.323-382/2561 บริษัท ซีเวลท์โฟรเซ่นฟู้ด จำกัด บริษัท อันดามัน ซีฟู้ด จำกัด
...พิมพ์...
1247/2561 10/04/2561 ก.323-384/2561 บริษัท กรุงเทพแกรนด์แปซิฟิคลีส จำกัด (มหาชน) บริษัท โทโยนากา (ไทยแลนด์) จำกัด
...พิมพ์...
1564/2561 10/04/2561 ก.323-450/2561 บริษัท ไทย เลซ แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด ไทย เลซ แมนูแฟคเจอริ่ง บจก.
...พิมพ์...
337/2561 09/04/2561 ก.323-376/2561 บริษัท บี.โอ.อุตสาหกรรม จำกัด บริษัท บี.โอ.อุตสาหกรรม จำกัด
...พิมพ์...
1116/2561 09/04/2561 ก.323-426/2561 บริษัท ทีพีเอ็น ฟู้ด แพคเกจจิ้ง จำกัด บริษัท ทีพีเอ็น ฟู้ด แพคเกจจิ้ง จำกัด
...พิมพ์...
1097/2561 09/04/2561 ก.323-349/2561 บริษัท ดันล้อปพิลโล่ (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท ดันล้อปพิลโล่ (ประเทศไทย) จำกัด
...พิมพ์...
1487/2561 09/04/2561 ก.323-429/2561 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ณัชชาค้าวัสดุ และคอนกรีต 5ห้างหุ้นส่วนจำกัด ณัชชาค้าวัสดุ และคอนกรีต
...พิมพ์...
รวม 66   ราย

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ 0-2202-4060
มีปัญหาในการใช้โปรแกรม กรุณาติดต่อที่ หมายเลขโทรศัพท์ 0 2202 4138 => คุณสิริกัญญา อัปโมกข์