ประกาศสำนักงานทะเบียนเครื่องจักรกลาง เรื่อง การขอจดทะเบียนกรรมสิทธิ์เครื่องจักร

หมายเหตุ คลิกเลขที่รับเรื่องเพื่อดูรายละเอียด (ระบบเปิดให้บริการวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.00-17.00 น.)

ท่านจะต้องชำระค่าธรรมเนียมตั้งแต่วันที่กำหนดเท่านั้น

เลขที่ / ปีที่รับเรื่อง
วันที่ประกาศ
เลขที่ประกาศ
เจ้าของเครื่องจักร
ที่ตั้งเครื่องจักร
พิมพ์ใบให้แจ้งชำระค่าธรรมเนียม
5595/2559 18/01/2560 ก.323-2035/2559 บริษัท ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน) บริษัท อินโนเวท แพคเกจจิ้ง จำกัด  
6203/2559 18/01/2560 ก.323-52/2559 บริษัท ไทย แก๊ส ไซลินเดอร์ จำกัด บริษัท ไทย แก๊ส ไซลินเดอร์ จำกัด  
6202/2559 18/01/2560 ก.323-2074/2559 บริษัท ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) บริษัท ไทย เฟาน์เทิน ออฟไลฟ์ ออโตโมทีฟ จำกัด  
34/2560 18/01/2560 ก.323-37/2560 บริษัท เจษฎาอุตสาหกรรม จำกัด บริษัท เจษฎาอุตสาหกรรม จำกัด  
66/2560 18/01/2560 ก.323-58/2560 บริษัท ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) บริษัท ที.ดับบลิว.ไอ. จำกัด  
6278/2559 17/01/2560 ก.323-2097/2559 บริษัท ฮิตาชิ แคปปิตอล (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท ฟูจิ อี.ดี.เอ็ม. (ประเทศไทย) จำกัด  
6347/2559 17/01/2560 ก.323-16/2559 บริษัท ฮิตาชิ แคปปิตอล (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท วุฒิชัยชาญ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด  
6252/2559 17/01/2560 ก.323-38/2559 บริษัท ไทยโอริกซ์ลีสซิ่ง จำกัด บริษัท สุรศิริ จำกัด  
5697/2559 17/01/2560 ก.323-6/2559 บริษัท แฟคเตอรี แอนด์ อีควิปเมนท์ กสิกรไทย จำกัด บริษัท ชวรักษ์ จำกัด  
6273/2559 16/01/2560 ก.323-2071/2559 บริษัท ฮิตาชิ แคปปิตอล (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท เอส เค เอ็ม เทค จำกัด  
6150/2559 16/01/2560 ก.323-43/2559 บริษัท แปซิฟิค อุตสาหกรรมกระสอบพลาสติก จำกัด บริษัท แปซิฟิค อุตสาหกรรมกระสอบพลาสติก จำกัด  
6397/2559 16/01/2560 ก.323-10/2559 บริษัท สตูดิโอ 28 จำกัด บริษัท สตูดิโอ 28 จำกัด  
140/2560 16/01/2560 ก.323-55/2560 บริษัท เปี๊ยกจังเกิ้ล ออฟโรด บริษัท เปี๊ยกจังเกิล ออฟโรด จำกัด  
6325/2559 13/01/2560 ก.323-25/2559 บริษัท แฟคเตอรี แอนด์ อีควิปเมนท์ กสิกรไทย จำกัด บริษัท ไฟน์ คอมโปรแนนท์ (ประเทศไทย) จำกัด
...พิมพ์...
6402/2559 12/01/2560 ก.323-5/2559 บริษัท ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) บริษัท ไทยสิน เมทัล อินดัสตรี จำกัด
...พิมพ์...
4591/2559 12/01/2560 ก.323-2105/2559 บริษัท กรุงเทพแกรนด์แปซิฟิคลีส จำกัด (มหาชน) บริษัท อัคริศ รุ่งเรือง (2000) จำกัด
...พิมพ์...
4593/2559 12/01/2560 ก.323-1757/2559 บริษัท กรุงเทพแกรนด์แปซิฟิคลีส จำกัด (มหาชน) ห้างหุ้นส่วนจำกัด วี พี ซัพพลาย แอนด์ เซอร์วิส สาขา 00001
...พิมพ์...
5632/2559 11/01/2560 ก.323-1941/2559 บริษัท ไทยโอริกซ์ลีสซิ่ง จำกัด บริษัท ซี.ซี.เอส.แพ็คเกจจิ้ง จำกัด
...พิมพ์...
4910/2559 10/01/2560 ก.323-1716/2559 บริษัท แฟคเตอรี แอนด์ อีควิปเมนท์ กสิกรไทย จำกัด บริษัท โปรเกรส พาร์ท แอนด์ ได จำกัด
...พิมพ์...
6292/2559 10/01/2560 ก.323-4/2559 บริษัท ไทคอน เด็มโก้ เพาเวอร์ 11 จำกัด บริษัท ไทคอน เด็มโก้ เพาเวอร์ 11 จำกัด
...พิมพ์...
32/2560 10/01/2560 ก.323-21/2560 บริษัท ไอเอฟเอส แคปปิตอล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บริษัท ซี เอ็น ซี โมลด์ แอนด์ พาร์ท จำกัด
...พิมพ์...
6355/2559 10/01/2560 ก.323-13/2559 บริษัท แฟคเตอรี แอนด์ อีควิปเมนท์ กสิกรไทย จำกัด บริษัท เทสโก เอ็นจิเนีย จำกัด
...พิมพ์...
33/2560 10/01/2560 ก.323-20/2560 บริษัท แฟคเตอรี แอนด์ อีควิปเมนท์ กสิกรไทย จำกัด บริษัท เท่ กิยอง อินดัสทรี (ประเทศไทย) จำกัด
...พิมพ์...
5988/2559 09/01/2560 ก.323-2052/2559 บริษัท บีเอสแอล ลีสซิ่ง จำกัด บริษัท รอยซ์ ยูนิเวอร์แซล จำกัด
...พิมพ์...
6406/2559 09/01/2560 ก.323-2104/2559 บริษัท กรีนไอโซพรีน จำกัด บริษัท กรีนไอโซพรีน จำกัด
...พิมพ์...
5746/2559 09/01/2560 ก.323-2033/2559 บริษัท เอส.อาร์.ซี. เอ็นเวลอพ จำกัด บริษัท  เอส.อาร์.ซี.เอ็นเวลอพ  จำกัด
...พิมพ์...
2/2560 09/01/2560 ก.323-9/2560 บริษัท กรีนไอโซพรีน จำกัด บริษัท กรีนไอโซพรีน จำกัด
...พิมพ์...
4985/2559 06/01/2560 ก.323-1895/2559 บริษัท ที-เร็กซ์ สตีล จำกัด บริษัท ที-เร็กซ์ สตีล จำกัด
...พิมพ์...
6155/2559 06/01/2560 ก.323-2091/2559 นายโสพล สำรี พีพี
...พิมพ์...
6249/2559 06/01/2560 ก.323-2103/2559 บริษัท อยุธยา ดีเวลลอปเม้นท์ ลีสซิ่ง จำกัด บริษัท เอส.พี.เอ.อินเตอร์เนชั่นแนล ฟู้ด กรุ๊ป จำกัด
...พิมพ์...
6033/2559 06/01/2560 ก.323-2054/2559 บริษัท แฟคเตอรี แอนด์ อีควิปเมนท์ กสิกรไทย จำกัด บริษัท เอส-คอน คอนกรีต จำกัด
...พิมพ์...
6411/2559 06/01/2560 ก.323-2106/2559 บริษัท เอสเค.โฟรเซ่น แอนด์ ฟรีซ ดราย จำกัด -
...พิมพ์...
5600/2559 05/01/2560 ก.323-1971/2559 บริษัท แฟคเตอรี แอนด์ อีควิปเมนท์ กสิกรไทย จำกัด บริษัท สาลี่อุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)
...พิมพ์...
5599/2559 05/01/2560 ก.323-1965/2559 บริษัท แฟคเตอรี แอนด์ อีควิปเมนท์ กสิกรไทย จำกัด บริษัท โมเดิรน์คาส อินเตอร์เนชั่นแนล คอสเมติคส์ จำกัด
...พิมพ์...
6121/2559 05/01/2560 ก.323-2072/2559 บริษัท ไทยโอริกซ์ลีสซิ่ง จำกัด บริษัท แอดวานซ์ มีท โปรดักส์ จำกัด
...พิมพ์...
6175/2559 05/01/2560 ก.323-2073/2559 บริษัท เด็มโก้ เพาเวอร์ 16 จำกัด บริษัท ซี.ซี.เอส.เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
...พิมพ์...
5628/2559 04/01/2560 ก.323-2060/2559 บริษัท ไทยโอริกซ์ลีสซิ่ง จำกัด บริษัท เค.พี.เอส รับเบอร์โมลด์แอนด์พาร์ท จำกัด
...พิมพ์...
5913/2559 04/01/2560 ก.323-2059/2559 บริษัท เอซีเอส แคปปิตอล คอร์ปอเรชั่น จำกัด บริษัท ที.ดับบลิว.ไอ. จำกัด
...พิมพ์...
6248/2559 30/12/2559 ก.323-2096/2559 บริษัท แสงธนารักษ์ จำกัด บริษัท พิรันธร จำกัด
...พิมพ์...
5624/2559 30/12/2559 ก.323-2102/2559 บริษัท กรุงเทพแกรนด์แปซิฟิคลีส จำกัด (มหาชน) บริษัท แกรนด์ เลเบิล จำกัด
...พิมพ์...
5629/2559 30/12/2559 ก.323-2057/2559 บริษัท กรุงไทยธุรกิจ ลีสซิ่ง จำกัด บริษัท นีโอ แฟคทอรี่ จำกัด
...พิมพ์...
5484/2559 30/12/2559 ก.323-2084/2559 บริษัท กรุงเทพแกรนด์แปซิฟิคลีส จำกัด (มหาชน) โรงน้ำแข็งมริณี
...พิมพ์...
6337/2559 30/12/2559 ก.323-2089/2559 บริษัท เอ.พี.เค.เฟอร์นิชิ่งพาราวู้ด จำกัด บริษัท เอ.พี.เค. เฟอร์นิชิ่งพาราวู้ด จำกัด
...พิมพ์...
6334/2559 30/12/2559 ก.323-2101/2559 บริษัท เด็มโก้ เพาเวอร์ 17 จำกัด บริษัท ที เอช คัลเล่อร์ จำกัด
...พิมพ์...
5238/2559 30/12/2559 ก.323-2095/2559 บริษัท แฟคเตอรี แอนด์ อีควิปเมนท์ กสิกรไทย จำกัด ห้างหุ้นส่วนจำกัด อุดรอนวัชก่อสร้าง
...พิมพ์...
5912/2559 30/12/2559 ก.323-2058/2559 บริษัท ไอเอฟเอส แคปปิตอล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บริษัท เค.เพอร์ฟอร์แมนซ์ จำกัด
...พิมพ์...
5827/2559 30/12/2559 ก.323-2056/2559 บริษัท รัตนบดินทร์ จำกัด วิภาวดี โรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่
...พิมพ์...
5826/2559 30/12/2559 ก.323-2043/2559 บริษัท รัตนบดินทร์ จำกัด คลินิกเวชกรรมไตเทียมรัตนบดินทร์
...พิมพ์...
4415/2559 30/12/2559 ก.323-1615/2559 บริษัท ไทยโอริกซ์ลีสซิ่ง จำกัด บริษัท ซูเปอร์คราฟท์ จำกัด
...พิมพ์...
5846/2559 30/12/2559 ก.323-1988/2559 บริษัท กรุงเทพแกรนด์แปซิฟิคลีส จำกัด (มหาชน) บริษัท ฟ้าแสง-ซีรีเน็กซ์ จำกัด
...พิมพ์...
6333/2559 30/12/2559 ก.323-2100/2559 บริษัท เด็มโก้ เพาเวอร์ 15 จำกัด บริษัท สุธี ดิชเฮค แอนด์ เมทเทิลฟอร์ม จำกัด
...พิมพ์...
6327/2559 30/12/2559 ก.323-2090/2559 บริษัท แฟคเตอรี แอนด์ อีควิปเมนท์ กสิกรไทย จำกัด บริษัท เอส-คอน คอนกรีต จำกัด
...พิมพ์...
5358/2559 29/12/2559 ก.323-2000/2559 บริษัท ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) บริษัท เอสบีวี พูนทวี จำกัด
...พิมพ์...
4907/2559 29/12/2559 ก.323-1761/2559 บริษัท ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย จำกัด (มหาชน) ศูนย์คลินิกทันตกรรมลาดสวาย
...พิมพ์...
5914/2559 29/12/2559 ก.323-2065/2559 บริษัท ไทยโอริกซ์ลีสซิ่ง จำกัด บริษัท สุรศิริ จำกัด
...พิมพ์...
6338/2559 29/12/2559 ก.323-2094/2559 บริษัท เจริญทรัพย์มหาศาล จำกัด บริษัท เจริญทรัพย์มหาศาล จำกัด
...พิมพ์...
รวม 56   ราย

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ 0-2202-4060
มีปัญหาในการใช้โปรแกรม กรุณาติดต่อที่ หมายเลขโทรศัพท์ 0 2202 4128-9 => คุณสิริกัญญา อัปโมกข์