รายละเอียดโครงการ ความก้าวหน้าโครงการ ประชาสัมพันธ์โครงการ รายชื่อห้องปฏิบัติการ ร่วมแสดงความคิดเห็น ติดต่อสอบถาม
 
ความก้าวหน้าของโครงการ
 
เมนู
 
  รายละเอียดโครงการ
  ความก้าวหน้าโครงการ
  ประชาสัมพันธ์โครงการ
  รายชื่อห้องปฏิบัติการ
  ร่วมแสดงความคิดเห็น
  ติดต่อสอบถาม
 
 
ความก้าวหน้าของโครงการ
 
   
เข้าตรวจเยี่ยมห้องปฏิบัติการวิเคราะห์
ลงนามบันทึกข้อตกลง ณ กรมโรงงานอุตสาหกรรม ชั้น 5 ห้อง 509
สัมมนาเปิดโครงการ ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์
ฝึกอบรม ณ อาคารเคมีปฏิบัติ กรมวิทยาศาสตร์บริการ
ประชุมเชิงปฏิบัติการครั้งที่ 1 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์
ประชุมเชิงปฏิบัติการครั้งที่ 2 ณ โรงแรมอลิซาเบธ
พิธีมอบตราสัญลักษณ์ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ที่ดีของกรมโรงงานอุตสาหกรรม (GLP/DIW)
 
 
รายชื่อห้องปฏิบัติการที่ผ่านเกณฑ์ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ที่ดีของกรมโรงงานอุตสาหกรรม (GLP/DIW)


 
 
สำนักวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมโรงงาน
ชั้น 4 อาคารกรมโรงงานอุตสาหกรรม 75/6 ถนนพระรามที่6 ราขเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 โทรศัพท์ 02-202-4172 โทรสาร 02-3543208
Powered By Enter Dot Com