กองวิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงาน รับผิดชอบ
ทั่วประเทศ
 
      กลุ่มมาตรฐานการวิเคราะห์ทดสอบมลพิษและทะเบียนห้องปฏิบัติการ รับผิดชอบในพื้นที่ 11 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดกรุงเทพมหานคร สมุทรปราการ นนทบุรี ปทุมธานี พระนครศรีอยุธยา สระบุรี ลพบุรี สิงห์บุรี อ่างทอง ชัยนาทและอุทัยธานี  
    ศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษภาคตะวันตก รับผิดชอบในพื้นที่ 8 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดสมุทรสาคร สมุทรสงคราม นครปฐม ราชบุรี กาญจนบุรี สุพรรณบุรี เพชรบุรี และประจวบคีรีขันธ์
    ศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษภาคตะวันออก รับผิดชอบในพื้นที่ 8 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดฉะเชิงเทรา นครนายก สระแก้ว ปราจีนบุรี ชลบุรี ระยอง จันทบุรีและตราด  
      ศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษภาคเหนือ รับผิดชอบในพื้นที่ 16 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย ลำปาง ลำพูน แม่ฮ่องสอน พะเยา แพร่ น่าน อุตรดิตถ์ พิษณุโลก ตาก สุโขทัย กำแพงเพชร พิจิตร เพชรบูรณ์และนครสวรรค์  
    ศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษภาคใต้ รับผิดชอบในพื้นที่ 14 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดชุมพร ระนอง พังงา ภูเก็ต สุราษฎร์ธานี ยะลา นครศรีธรรมราช สตูล กระบี่ พัทลุง ตรัง สงขลา ปัตตานีและนราธิวาส
      ศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รับผิดชอบในพื้นที่ 19 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดนครราชสีมา บุรีรัมย์ สุรินทร์ ศรีสะเกษ อุบลราชธานี ยโสธร ร้อยเอ็ด มหาสารคาม ชัยภูมิ ขอนแก่น อุดรธานี หนองคาย นครพนม สกลนคร กาฬสินธุ์ เลย หนองบัวลำพู อำนาจเจริญและมุกดาหาร
 

สำนักวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมโรงงาน
ชั้น 5 อาคารกรมโรงงานอุตสาหกรรม 75/6 ถ.พระราม 6 ราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร. 02 202 4146 โทรสาร. 02 202 4148