หน้าแรก   โครงสร้างสำนัก     รายงานสถิติ/อุบัติเหตุ 

 แบบฟอร์ม/คำขอ 

 WEBBOARD  ติดต่อเรา  
 

แบบฟอร์มและคำขอต่างๆ


แบบคำขอขึ้นทะเบียน/ต่ออายุทะเบียน/เป็นผู้ควบคุมก๊าซ คนงานส่งก๊าซฯ
แบบคำขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ
แบบคำขอต่ออายุทะเบียนเป็นผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ
แบบคำขอขึ้นทะเบียนเป็นวิศวกรตรวจทดสอบหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ
แบบคำขอต่ออายุทะเบียนเป็นวิศวกรตรวจทดสอบหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ
แบบคำขอขึ้นทะเบียนเป็นวิศวกรควบคุมและอำนวยการใช้หม้อน้ำ
แบบคำขอต่ออายุทะเบียนเป็นวิศวกรควบคุมและอำนวยการใช้หม้อน้ำ
แบบคำขอขึ้นทะเบียนเป็นวิศวกรควบคุมการสร้างหรือซ่อมหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ
แบบคำขอต่ออายุทะเบียนเป็นวิศวกรควบคุมการสร้างหรือซ่อมหม้อน้ำและหม้อต้มฯ
แบบเอกสารรับรองความปลอดภัยในการใช้หม้อน้ำ
แบบเอกสารรับรองความปลอดภัยในการใช้หม้อต้มที่ใช้ของเหลวเป็นสื่อนำความร้อน
แบบรายงานการตรวจความปลอดภัยระบบทำความเย็น
แบบเอกสารรับรองความปลอดภัยในการใช้หม้ออบไอน้ำ / ภาชนะรับแรงดัน
คำเตือนและข้อแนะนำในการใช้หม้อน้ำ
เอกสารรับรองความปลอดภัยระบบไฟฟ้า
รายงานการตรวจสอบระบบและอุปกรณ์ไฟฟ้าในโรงงานอุตสาหกรรม
อกสารรับรองการตรวจสอบระบบใช้ก๊าซปิโตรเลียมเหลวเป็นเชื้อเพลิงของรถฟอร์คลิฟท

คำขอความเห็นชอบเป็นหน่วยตรวจสอบภาชนะบรรจุก๊าซ (สภ.1-11)

คำขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้ดำเนินการจัดฝึกอบรมเกี่ยวกับก๊าซ (สภ.1-13)

คำขอต่ออายุการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ดำเนินการจัดฝึกอบรมเกี่ยวกับก๊าซ(สภ.1-15)

 

 

 

 
หน้าแรก | โครงสร้างสำนัก  | รายงานสถิติ/อุบัติเหตุ | แบบฟอร์ม/คำขอ | ติดต่อเรา
สำนักเทคโนโลยีความปลอดภัย ชั้น2 ห้อง206 โทร 02 2024215,02 2024216 โทรสาร 02 3543392