หน้าแรก โครงสร้างสำนัก   KM Action Plan   กฎหมาย   สมุดเยี่ยม   ข่าวสารน่ารู้   links   ติดต่อเรา  
 
สำนักสนธิสัญญาและยุทธศาสตร์ มีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการดำเนินการในฐานะหน่วยงานกลางในการร่วมพิจารณากำหนดข้อตกลงระหว่างประเทศตามอนุสัญญาและพิธีสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับวัตถุอันตรายทางอุตสาหกรรม โดยประสานงานกับองค์การระหว่างประเทศ รัฐภาคี
       Treaties and International Strategies Bureau Treaties and International Strategies Bureau Treaties and International Strategies Bureau is acting as a focal point to jointly consider international agreements of Conventions and Protocols regarding industrial hazardous substances. In coordination with international organizations, other Parties to the Conventions, government agencies and private sector within the country, this Bureau undertakes the providing of opinions, recommendations and accommodations for implementation conforming to the international agreements, as well as studying, monitoring and evaluating the impacts of these agreements on the country. Moreover, it participates with other countries to carve requirements, provisions and practices in term of environmental concerns and to raise awareness on this issue by disseminating related information, provisions and implementations under each Convention. Under the Bureau, there are mainly 3 divisions as follows; 1. Administration Division 2. Multilateral Environmental Agreements and International Cooperation Division 3. Ozone Protection Division 4. Foreign Relations and Strategies Division
อ่านต่อ....
      นางสมหญิง คุณานพรัตน์
ผู้อำนวยการสำนัก
somying.k@diw.mail.go.th
ข้อมูลวิชาการ / ข่าวสารด้านสิ่งแวดล้อมในอนุสัญญาต่างๆ
.
more info
.
more info

YOU ARE VISITOR NO.8731

 
ข่าวประชาสัมพันธ์


คู่มือการพัฒนาโครงการ CDM - PoA


                                                             << m
ore info
 
 
อนุสัญญา / ข้อตกลงระหว่างประเทศ

อนุสัญญาเวียนนา
พิธีสารมอนทรีออล
อนุสัญญาว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ
พิธีสารเกียวโต
อนุสัญญาบาเซล
อนุสัญญารอดเตอร์ดัม
อนุสัญญาสตอกโฮล์ม
อนุสัญญาสหประชาชาติปี 1998 ว่าด้วยการต่อต้าน
    การลอบค้ายาเสพติด และวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตประสาท

กฎระเบียบระหว่างประเทศ
 
 
กิจกรรม

โอโซนสัญจร ปี 3
                                                             << m
ore info
 
 
EU
 
 
 
โอโซนคืออะไร?...


 
 
"การดำเนินงานการลดและเลิกใช้สารทำลายชั้นบรรยากาศโอโซนของประเทศไทย"

การดำเนินงานของประเทศไทย
 
สำนักสนธิสัญญาและยุทธศาสตร์
75/6 พระรามที่ 6 ราชเทวี 10400 โทร.0-2202-4228 โทรสาร.0-2202-4015 e-Mail : treaty@diw.go.th